07 jan 2021 17:22

Agenda van de ministerraad van 8 januari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt. 

 • Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Overheidsopdracht voor de levering van voeding aan de penitentiaire inrichtingen
 • Aanduiding van vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Aanstelling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
 • Ontwerpomzendbrief betreffende de begrotingscontrole 2021
 • Spoorvervoer: tenuitvoerlegging van het plan tot vermindering van nationale voorschriften
 • Spoorvervoer: veiligheidsvergunning, -certificaat en -verslag
 • Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen
 • Modaliteiten voor de financiering van de solidariteitspremie in de gezondheidssectoren
 • Europese erkenning van de beroepskwalificaties voor architecten en octrooigemachtigden
 • Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
 • Bestrijding van het influenzavirus type H3 bij pluimvee
 • Vrijstelling van de huisvestingssteun bij de berekening van het leefloon
 • Wijzigingen aan de wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Varia