24 mrt 2017 16:22

Asbestfonds bestaat 10 jaar

Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. In die periode kregen ruim 2.700 mensen een vergoeding van het AFA omdat ze het slachtoffer werden van asbestose of mesothelioom (hoofdzakelijk longvlieskanker). Ondertussen ligt een nieuw wetsontwerp klaar waardoor het Asbestfonds binnenkort ook preventieprojecten kan opstarten.
 

 

Wat doet het Asbestfonds?
Het AFA werd op 1 april 2007 opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) dat op 1 januari 2017 het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (Fedris) is geworden. Bij de oprichting van het AFA werd er bepaald dat alle inwoners van België die het slachtoffer van asbestose en mesothelioom waren geworden terwijl ze hier aan asbest waren blootgesteld, recht hadden op een vergoeding. Ook hun eventuele nabestaande krijgen een vergoeding. Slachtoffers van longkanker of keelkanker door asbest kunnen niet terecht bij het AFA, maar Fedris betaalt wel een vergoeding als ze professioneel werden blootgesteld aan asbest.

 

Enkele cijfers
Tussen 1 april 2007 en 31 december 2016 kregen in totaal 1870 mensen een vergoeding omdat er bij hen mesothelioom was vastgesteld. Tijdens dezelfde periode kregen nog eens 305 mensen een vergoeding voor asbestose. Ten slotte werden 494 mensen het slachtoffer van bilaterale diffuse pleuraverdikkingen - die met asbestose worden gelijkgesteld.
Mesothelioom is vrijwel altijd een niet te genezen kanker. De ziekte breekt vaak pas uit 30 tot 40 jaar na de blootstelling aan asbestvezels. Een persoon die wordt getroffen door mesothelioom ontvangt een maandelijkse betaling van € 1.757,55. De weduwnaar of weduwe krijgt later een kapitaal van € 35.151.

 

In 2016 erkende het AFA 210 nieuwe slachtoffers van mesothelioom en 41 slachtoffers van asbestose of bilaterale diffuse pleuraverdikkingen. De cijfers volgen de trend van de afgelopen jaren en zijn dus relatief stabiel.

In België zijn er gemiddeld 2,5 mesothelioomgevallen per 100.000 inwoners.

 

Profiel van de slachtoffers

De meest getroffen sector is uiteraard de sector die ruwe asbest verwerkte, maar onder de slachtoffers vinden we ook onder meer loodgieters, lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers of ook nog arbeiders aan de scheepswerven of dokwerkers.

De privésector is veruit het meest getroffen (74% van de slachtoffers). 18% zijn omgevingsslachtoffers. De openbare sector is veel minder getroffen, omdat de beroepen binnen deze sector minder zijn blootgesteld aan asbest.

Voor mesothelioom is het aantal vergoede vrouwen 7 maal lager dan het aantal mannen. De meeste slachtoffers ontwikkelen de ziekte (mesothelioom of asbestose) tussen hun 65e en hun 84e verjaardag.

 

Wetsontwerp

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block ligt er een wetsontwerp klaar dat het AFA binnenkort bijkomende bevoegdheden geeft. Zo zou er jaarlijks 650.000 euro worden vrijgemaakt om academische studies en preventieprojecten rond asbest uit te voeren. Zo is het de bedoeling om de burger beter te informeren over en te waarschuwen voor de gevaren van asbest.