27 nov 2016 12:22

FAO en FBZ fusioneren en worden op 1 januari Fedris

Op 1 januari 2017 fusioneren het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). Beide instellingen worden dan Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ.

Achter de schermen is er twee jaar hard gewerkt aan deze fusie. Voor de burger wordt het vanaf 1 januari allemaal iets eenvoudiger. Zo er is dan nog maar één openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico’s te maken heeft. 

Vanaf het nieuwe jaar zullen ongeveer 500 personeelsleden zich opnieuw 100% inzetten om te zorgen voor een correcte, duidelijke en betrouwbare dienstverlening. Ze zullen de komende twee jaar  blijven werken op de huidige locaties, waarna iedereen zal verhuizen naar de hoofdzetel die tegen dan volledig vernieuwd zal zijn. Ook op die manier hopen we op termijn nog efficiënter te werken om de burger nog beter van dienst te kunnen zijn.
 

De belangrijkste taken van Fedris zijn

• het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen;
• het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen;
• het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers nakomen op het vlak van arbeidsongevallen.
Hoe Fedris contacteren vanaf 1 januari 2017 ?

• Het adres van onze hoofdzetel wordt Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
• Onze website zal ook op 1 januari online staan. Onthoud alvast www.fedris.be.
• Onze e-mailadressen volgen het model voornaam.achternaam@fedris.be.
• Ten slotte kan iedereen terecht op ons centraal telefoonnummer: 02 226 64 00.

 

Enkele weetjes over Fedris :

• Fedris beschikt over 4 kantoren: twee in Brussel en telkens één in Luik en Hasselt. Daarnaast organiseren we op 20 verschillende plaatsen in het land wekelijks of maandelijks een zitdag waar men persoonlijk advies kan vragen.
• Ongeveer 53.000 burgers krijgen momenteel een vergoeding omdat ze een blijvende arbeidsongeschiktheid hebben ten gevolge van een beroepsziekte.
• Jaarlijks dienen nog bijna 10.00 burgers een aanvraag in om een schadevergoeding voor een beroepsziekte te krijgen. In 2015 werd in 43 % van de gevallen zo’n aanvraag aanvaard.
• De gemiddelde leeftijd van iemand die voor de eerste keer met een beroepsziekte geconfronteerd wordt, bedraagt 50 jaar. 62 % onder hen zijn mannen. Door de evolutie op de arbeidsmarkt daalt de gemiddelde leeftijd en neemt de verhouding vrouwen toe.
• Tendinopathie en het carpale tunnel syndroom zijn de meest voorkomende beroepsziekten in België.
• Jaarlijks zijn er ongeveer 140.000 arbeidsongevallen in de Belgische privésector. In de publieke sector zijn dat er jaarlijks bijna 50.000.
• In 1985 waren er nog 750 arbeidsongevallen per dag in de privésector. De afgelopen 30 jaar is dat aantal continu gedaald. Vandaag stellen we nog 375 arbeidsongevallen per dag vast, waarvan er 320 plaatsvinden op de arbeidsplaats en 55 op de weg naar of van het werk.
• Bij ongeveer 10 % van de arbeidsongevallen is er sprake van een mogelijke blijvende ongeschiktheid.
• Het aantal dodelijke slachtoffers bij beroepsziekten en arbeidsongevallen neemt elk jaar af. In 2015 waren er nog 111 dodelijke arbeidsongevallen en zijn er 370 mensen overleden ten gevolge van een beroepsziekte.
• Bijna 800 bedrijven hebben in 2015 contact met ons opgenomen om gratis een onderzoek bij hen te komen voeren naar bestaande beroepsrisico’s.