24 nov 2022 10:45

Minder arbeidsongevallen tijdens de Covid-19-pandemie

De Covid-19-pandemie en de maatregelen ter bestrijding daarvan hebben er meer dan waarschijnlijk toe geleid dat er een pak minder arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden. Net zoals in 2020 zijn er in 2021 opvallend minder aangiftes gedaan van arbeidsongevallen, en dit zowel op de werkvloer als op de weg. Dat is de eerste belangrijke vaststelling uit het statistisch jaarverslag 2021 over arbeidsongevallen, dat op de website van Fedris werd gepubliceerd.

 

In 2020 was het aantal ongevalaangiften sterk afgenomen, namelijk 22% minder dan in 2019. In 2021 steeg het aantal ongevalaangiften terug met bijna 12% ten opzichte van 2020 maar in vergelijking met 2019 waren er nog steeds 13% minder arbeidsongevallen. Ook in 2021 waren meer mensen aan het telewerken en waren we in het begin van het jaar nog in lockdown.

Arbeidsongevallen op de werkvloer

In 2021 erkenden de verzekeringsondernemingen 105.286 arbeidsongevallen op de werkvloer in België. Dit komt overeen met 41,5 ongevallen per 1000 voltijdse werknemers . Vooral de jongeren (20-29 jaar) hebben opvallend meer arbeidsongevallen (54 op 1000) in vergelijking met andere leeftijdsgroepen (<40 op 1000). 

Het aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid per 1000 werknemers toont een omgekeerde verdeling. Jongeren houden minder dan gemiddeld blijvende letsels over aan hun arbeidsongeval (3,8 op 1000), terwijl werknemers tussen 50 en 59 jaar bovengemiddeld hoog scoren (5,5 op 1000). Dit is wellicht ook deels te verklaren doordat men op jongere leeftijd sneller en beter herstelt van bepaalde letsels.

Bijna 28,5% van alle ongevallen op de werkvloer met blijvende ongeschiktheid gebeurt doordat de persoon valt. In 8% van de gevallen gaat het om een ongeval waarbij de persoon valt van een hoogte.

Arbeidsongevallen op de weg

In 2021 gebeurden er 20.660 arbeidsongevallen op weg van of naar het werk. Dit komt overeen met ongeveer 8 ongevallen per 1000 werknemers. 10.870 van deze ongevallen waren verkeersongevallen. Dit is een lichte stijging ten opzicht van 2020 (10.283), maar blijft nog steeds 27% onder het niveau van 2019 (14.887).

De meeste verkeersongevallen op de arbeidsweg gebeuren in het Vlaamse Gewest (74%) waarvan 25% in de provincie Antwerpen, gevolgd door 17,5% in Oost-Vlaanderen. In het Waalse Gewest bedroeg dit aandeel 18%, met 6% in Henegouwen en Luik. In het Brussels Gewest bedroeg dit aandeel 8%.

Meest getroffen beroepen

Als we enkel kijken naar de bijzonder ernstige ongevallen, die bijvoorbeeld hebben geleid tot de dood of tot een ernstige blijvende arbeidsongeschiktheid, dan zien we dat vooral vrachtwagenchauffeurs en polyvalente bouwvakkers het meest risico lopen.
 

Dodelijke ongevallen

In 2021 waren er in totaal 95 dodelijke arbeidsongevallen, 48 op de werkvloer en 47 op de arbeidsweg. Daarmee blijft het aantal dodelijke arbeidsongevallen voor het derde jaar op rij nipt onder 100, terwijl het alle voorgaande jaren ruim daarboven lag. Zo waren er in de jaren ’80 en ’90 jaarlijks tussen de 200 en 300 dodelijke arbeidsongevallen. 

Wat de sector betreft doen de meeste dodelijke ongevallen tussen 2012 en 2021 zich voor in het vervoer van personen en goederen te land en per spoor (15%), gevolgd door de sector van de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (12,5%), arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus (8%) en de bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten (7%).

Tussen 2012 en 2021 gebeurden het meest aantal dodelijke verkeersongevallen op de arbeidsweg in de provincie Antwerpen (16%), gevolgd door West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In Wallonië is Henegouwen de koploper wat betreft het aantal dodelijke verkeersongevallen op de arbeidsweg (10%).

Het volledige jaarverslag vindt u hier :

https://www.fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag