09 jan 2020 09:12

Nieuwe maatregelen van het Asbestfonds

Aanpassing van de programmawet van 27 december 2006

Het Asbestfonds is opgericht in 2007 om slachtoffers van asbest zo snel mogelijk te vergoeden, zonder zware juridische procedure. Sinds haar oprichting, heeft zij hulp geboden aan ongeveer 3000 personen. Een nieuwe wet werd gepubliceerd in het Staatsblad, welke een aantal nieuwe maatregelen voorziet om de vergoeding en begeleiding van slachtoffers van asbest te verbeteren.

 

Nieuwe ziekten

Deze maatregelen, in werking sinds 1 juni 2019, omvatten een eenmalige en bijkomende tegemoetkoming voor slachtoffers getroffen door mesothelioom, een vergoeding vanaf de datum van de diagnose voor alle slachtoffers en een tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Anderzijds werden twee ziekten toegevoegd aan de lijst van reeds door het Asbestfonds erkende ziekten: strottenhoofdkanker en longkanker veroorzaakt door asbest. De toepassingsmodaliteiten zijn zopas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze 2 ziekten zullen dus in aanmerking komen voor erkenning vanaf 1 juni.

Vanaf dan, zullen personen (werknemers uit de privésector, zelfstandigen, omgevingsslachtoffers…) die het vermoeden hebben te lijden aan strottenhoofdkanker of longkanker veroorzaakt door asbest, een vergoedingsaanvraag kunnen indienen bij het Asbestfonds.
 
Ermee rekening houdend dat beide type kankers ook een andere oorzaak kunnen hebben dan een asbestblootstelling, zullen de erkenningscriteria voor een vergoeding gelijkgesteld worden aan de erkenningscriteria van deze kankers in het kader van beroepsziekten.
 
De slachtoffers die op 1 juni 2019 erkend zijn in het kader van beroepsziekten door Fedris, voor strottenhoofdkanker en longkanker zullen automatisch erkend worden door het Asbestfonds. Het dossier van deze personen zal automatisch herzien worden.

 

logo Asbestfonds

Nieuwe website

 

Er wordt ook een nieuwe website gelanceerd. De site geeft duidelijke uitleg over de aspecten van risicopreventie i.v.m. asbest en de vergoeding en begeleiding van slachtoffers van asbestgerelateerde ziekten. Raadpleeg de site via www.asbestfonds.be.