18 jan 2021 10:19

Pilootproject burn-out: Fedris aan de zijde van de ziekenhuis- en zorgsector

Sinds 17 januari 2019 leidt Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, een pilootproject rond de secundaire preventie van burn-out voor de ziekenhuis- en banksector. Door de coronacrisis zijn vooral de rechtstreeks blootgestelde werknemers in de ziekenhuis- en zorgsector zwaar op de proef gesteld. Fedris is zich bewust van de gevolgen van deze ongekende gezondheidscrisis voor het risico op burn-out in deze sectoren. Daarom breidt ze haar actieterrein uit om zo goed mogelijk in de huidige en toekomstige behoeften te voorzien.

medecin

Persoonlijke begeleiding van werknemers met een burn-out

Het pilootproject van Fedris biedt werknemers met een burn-out in een vroeg stadium de mogelijkheid om deel te nemen aan een gepersonaliseerd begeleidingstraject. Dit traject, geheel gratis voor de werknemer, houdt rekening met de organisatorische en individuele aspecten van het burn-outsyndroom en wordt gecoördineerd door een burn-outbegeleider (psycholoog). Het gebruik van gespecialiseerde en aanvullende competenties (klinisch psychologen, kinesitherapeuten, preventieadviseurs) stelt Fedris in staat aan elke betrokken werknemer een individuele opvolging te bieden, afgestemd op de ondervonden moeilijkheden.

Tijdens en na de gezondheidscrisis, een betere ondersteuning van de ziekenhuis- en zorgsector

Voor minister Frank Vandenbroucke komt dit project op het juiste moment: « Eerder deze week publiceerden Sciensano en de KU Leuven de resultaten van de «Power to Care»-enquête waarbij gepeild werd naar het psychische en fysieke welzijn van 3.140 mensen die actief zijn in de zorg. De bevraging toont de enorme impact die de COVID-19-crisis op hen heeft. Bijna 40% van de ondervraagden geeft zelf aan nood te hebben aan professionele emotionele en psychische ondersteuning.  Met dit begeleidingsproject op maat van de sector kunnen we medewerkers in een vroeg stadium een gepersonaliseerde begeleiding bieden wanneer een burn-out dreigt. Zo kunnen we beter zorgen voor al diegenen die werken in de zorg. Nu, tijdens de crisis, maar ook erna. » 

De impact van het coronavirus op de gezondheidszorg, die zich tijdens deze crisis in de frontlinie bevindt, is significant en verhoogt het risico op burn-out aanzienlijk. Het personeel wordt immers geconfronteerd met specifieke professionele beperkingen en risico's, alsook met bijkomende psychosociale risicofactoren (risicovolle werkomgeving, bedreiging van de eigen gezondheid, plotse en herhaaldelijke organisatorische veranderingen, tekort aan personeel, verhoogde werkdruk, ethische conflicten, confrontatie met een groot aantal overlijdens, enz.).

Om zo goed mogelijk aan de huidige behoeften te beantwoorden, breidt Fedris de toegang tot haar begeleidingsproject uit naar de hieronder vermelde zorgmedewerkers. Ook het aantal mogelijke begeleidingen in het kader van het pilootproject wordt verhoogd. In totaal zullen niet minder dan 2500 werknemers kunnen deelnemen aan gepersonaliseerde begeleiding in het kader van de preventie van burn-out.

De uitbreiding van de toegang tot het pilootproject voor secundaire preventie van burn-out betreft de volgende sectoren:

 • Ziekenhuizen
 • Huisartspraktijken
 • Praktijken van specialisten
 • Ziekenvervoer
 • Ambulante revalidatieactiviteiten
 • Verpleegkundige activiteiten
 • Instelling met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • Instellingen met huisvesting voor ouderen of personen met een lichamelijke handicap

Daarnaast kan er, indien relevant voor de deelnemer (volgens de evaluatie van de burn-outbegeleider), toegang worden verleend tot extra sessies voor de begeleiding van psychologische klachten specifiek ten gevolge van de coronacrisis met een invloed op het werk.

Om deelname aan te vragen

 • Aan het werk zijn of maximaal 2 maanden arbeidsongeschikt zijn op het moment van het indienen van de aanmelding voor het project
 • Het aanmeldingsformulier, beschikbaar op de website van Fedris (www.fedris.be) downloaden en afprinten
 • Samen met de behandelend arts, preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten het formulier invullen en ondertekenen
 • Het formulier opsturen naar: Fedris, Cel Burn-out, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Voor meer informatie

Cel Burn-out: 02 272 21 70 – burnout@fedris.be – www.fedris.be