13 dec 2012 11:53

Benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité bij het FAVV

Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, heeft een koninklijk besluit goedgekeurd wat betreft de benoeming van nieuwe leden tot het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Ter herinnering, het Wetenschappelijk Comité vervult een centrale positie in de evaluatie van de risico’s op het vlak van de voedselketen. Dit Comité heeft een adviserende rol bij talrijke wetgevende projecten met betrekking tot de veiligheid van voedsel, dieren en planten of bij een crisis.

Het Comité telt 22 leden, allemaal onafhankelijke wetenschappers, benoemd voor 4 jaar. De huidige mandaten lopen af op 24 januari 2013 en moeten hernieuwd worden.

De kandidaten worden niet enkel geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke expertise maar eveneens in hoeverre zij via hun kennis het geheel van de gevraagde competentiedomeinen overkoepelen.

Op basis hiervan zal het voorgestelde Comité binnenkort 12 nieuwe leden verwelkomen.

Samenstelling van het Comité:

Nieuwe leden

Prof. Dr. Antoine Clinquart, Université de Liège, Liège
Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Liège
Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer, Universiteit Gent, Gent
Prof. Dr. Pascal Gustin, Université de Liège, Liège
Dr. Lic. Wet. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Melle
Prof. Dr. Ir. Peter Hoet, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Prof. Dr. Ir. Anne Legrève, Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve
Prof. Dr. Ir. Christophe Matthys, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Prof. Dr. Sc. Marie-Louise Scippo, Université de Liège, Liège
Prof. Ir. Marianne Sindic, Université de Liège-Gembloux Agro Bio-Tech, Gembloux
Prof. Dr. Sc. Niko Speybroeck, Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve
Prof.  Em. Dr. Ir. W. Steurbaut, Universiteit Gent, Gent

Leden die hun mandaat vernieuwen

Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
Dr. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale, Marloie
Prof. Dr. Lieven De Zutter, Universiteit Gent,Merelbeke
Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Merelbeke
Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Ukkel
Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Liège
Prof.  Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Liège
Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Gent
Dr. Thierry van den Berg, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Ukkel
Prof. Em. Dr. Pharm. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Gent.