19 okt 2015 16:55

Betalen we kinderbijslag voor kinderen opgevoed buiten België?

België betaalt in principe geen kinderbijslag voor kinderen die niet in België worden opgevoed. Er zijn echter uitzonderingen wanneer er sprake van is in Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten en/of andere afwijkingen. Ieder jaar publiceert FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een studie met cijfergegevens die de verdeling geeft van de kosten voor de kinderen opgevoed in het buitenland.

De recent gepubliceerde studie "Kinderen opgevoed buiten het Rijk - 2014" behandelt  voor het eerst alle kinderbijslagsectoren als gevolg van de harmonisering van de sector van de werknemers en zelfstandigen op 1 juli 2014. De studie vergelijkt eveneens  de Belgische en buitenlandse rechthebbenden (persoon die het recht op kinderbijslag opent).
Op 31 december 2014 betaalde FAMIFED kinderbijslag aan 31.526 rechthebbenden voor 56.902 rechtgevende kinderen opgevoed in het buitenland. FAMIFED onderscheidt de volgende belangrijke groepen:

  • 33.981 rechtgevende kinderen van grensarbeiders uit Frankrijk
  • 8.764 rechtgevende kinderen van grensarbeiders uit Nederland
  • 6.661 rechtgevende kinderen van rechthebbenden uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met name Polen en Roemenië

En de kost ?
De in het buitenland opgevoede kinderen vertegenwoordigen een kost van ongeveer  € 100.475.550:

  • 94,27% op basis van Europese verordeningen
  • 0,89% op basis bilaterale overeenkomsten
  • 4,84% algemene of individuele afwijkingen

 

Op de website van FAMIFED vind u de volledige studie terug.


Contactpersonen
- Joke Verbeek (NL) 02 237 25 42
- Pascale Mégal (FR) 02 237 20 30