26 jun 2012 18:38

Brucellose

Federaal minister van Landbouw, Sabine Laruelle, kondigt aan dat na overleg met de betrokken partijen besloten werd dat vanaf morgen 27 juni 2012 alle analyses ‘Brucellose’ verplicht worden bij aankoop van runderen ouder dan 18 maanden of voor elke wedstrijd en expositie.

Federaal minister van Landbouw, Sabine Laruelle, kondigt aan dat na overleg met de betrokken partijen besloten werd dat vanaf morgen 27 juni 2012 alle analyses ‘Brucellose’ verplicht worden bij aankoop van runderen ouder dan 18 maanden of voor elke wedstrijd en expositie.

Tussen maart en mei van dit jaar werden in België 6 haarden van Brucellose ontdekt in veehouderijen. Vijf haarden zijn rechtstreeks gerelateerd aan elkaar, de zesde is te wijten aan een ander type van Brucella (Brucella suis) ongetwijfeld afkomstig van everzwijnen. De laatste haard werd ontdekt op 18 mei.

De minister vraagt dat het FAVV, naast de al genomen maatregelen binnen de haarden en de contactbedrijven, ook haar toezicht op de ziekte verscherpt. Dit opdat de besmetting naar andere veehouderijen beperkt blijft en België zijn Brucellose vrij statuut kan blijven behouden.

In deze context en in overleg met de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (veehouders, veeartsen en labo’s), heeft Sabine Laruelle beslist om tijdelijk alle aangekochte runderen boven 18 maanden verplicht te laten testen op Brucellose alsook voor elke wedstrijd of expositie van zulke runderen. Het FAVV neemt de kosten van deze analyses voor zich.

Deze testen zullen verplicht zijn tot minstens eind 2012. De logische doelstelling is om zo snel mogelijk elk gevaar of verspreiding van de ziekte te detecteren. Deze controles stellen ook alle betrokken actoren bij aankoop van een rund gerust en garanderen eveneens de continuïteit van wedstrijden.

Daarnaast heeft de minister aan het FAVV de opdracht gegeven om op regelmatige basis de tankmelk van alle melkbedrijven te onderzoeken.

Sabine Laruelle wil er ook aan herinneren dat de belangrijkste toezichtmaatregel nog steeds de monitoring en de verplichte analyse is bij elk miskraam (kalf stierf onmiddellijk of kort daarna). Het FAVV neemt ook hier alle kosten op zich.

Momenteel werden in totaal voor 6 haarden zo’n 1.271 dieren geslacht. Van de 500 ‘contactkuddes’ die geïsoleerd werden, wachten er nog slechts zo’n 10 op de resultaten van de laatste analyses (tweede bloedafname ter controle).