08 mei 2013 12:10

Cijfers rekrutering Selor 2012 en eerste kwartaal 2013: overheid was nog nooit zo populair als werkgever

De overheid is populairder dan ooit als werkgever. Selor zag het aantal sollicitaties in 2012 stijgen met zo’n 17% in vergelijking met 2011. Zo ontving Selor een kleine 135.000 kandidaturen. De tendens zet zich voort voor het eerste kwartaal van 2013. In die eerste drie maanden ontving Selor al ongeveer 56.000 kandidaturen, of een 22% meer dan in dezelfde periode van het topjaar 2012.

Alle records gesneuveld: 17% meer kandidaturen in 2012

De cijfers van 2012 overtroffen in alle mate de cijfers van de voorbijgaande jaren: bijna 135.000 kandidaturen, tegenover 115.000 in 2011. Die stijging van 17% is deels te verklaren door de vele kandidaturen voor de job van cipier bij de FOD Justitie (ongeveer 36.000 tegenover 20.000 in 2011). De campagnes voor de FOD Financiën voor jobs bij de fraudebestrijding en de young potentials trokken eveneens veel kandidaten aan (in totaal ontving Selor ongeveer 13.500 kandidaturen voor deze FOD). Naast rekruteringen voor de FOD’s waren er ook veel kandidaturen voor andere overheden of overheidsdiensten: het Waals Gewest (5.732), de Rechterlijke Orde (5.051), het Ministerie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest (4.521) en de Brusselse brandweer (4.142).

De 135.000 kandidaturen werden ingediend voor zo’n 5.800 vacatures. Dit cijfer is gebaseerd op de vooraf geformuleerde noden in de personeelsplannen van de overheidsdiensten. Omdat Selor vaak alleen instaat voor de rekrutering en/ of de screening maar niet voor de uiteindelijke aanwerving, heeft Selor geen exacte cijfers voor de effectieve aanwervingen. Enkel voor wat betreft de federale overheid kan er meegegeven worden dat er in 2012 zo’n 2.500 medewerkers aan de slag gingen.

Dezelfde trend in het eerste kwartaal van 2013: 22% meer kandidaturen dan in 2012

Van januari tot en met maart 2013 zien we opnieuw een stijging in het aantal sollicitanten in vergelijking met vorig jaar. Tijdens het eerste kwartaal van 2013 ontving Selor zo’n 56.000 kandidaturen of 22% meer dan in dezelfde periode in 2012. Hier staat de FOD Financiën opnieuw bovenaan de lijst met de rekrutering voor douaniers (3.781) en young potentials met een diploma bachelor (1.860). Eerder dit jaar werden ook enkele jobs gelanceerd voor calltakers voor de FOD Binnenlandse Zaken met 4.680 kandidaten.

De publieke sector is een sterk merk op de arbeidsmarkt

Dat de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever enorm gestegen is de laatste jaren, is een feit. Uit diverse ranglijsten (Randstad Award, Vacature/Références Employer of the year, Vlerick Best workplaces) blijkt dat overheid niet langer het zwakke broertje is van de privésector, integendeel, vaak scoort de overheid beter. Deels door de werkzekerheid die een aantrekkelijk element vormt in tijden van economische crisis, maar evenzeer door andere bouwstenen zoals de balans werk/privé, het loonpakket, de jobinhoud, de loopbaan- en opleidingsmogelijkheden, de zorg voor milieu/maatschappij en de werksfeer. Zo heeft de overheid vaak een ruime voorsprong op de privésector voor wat het implementeren van principes rond New Way Of Working (NWOW) (thuiswerken, digitaliseren van werkomgevingen, prestatiegericht werken, …).

Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder, Selor: “Aantrekkelijkheid is één zaak, voor de overheid is het nu zaak om deze situatie te stabiliseren. Wij gebruiken in onze communicatie daarom geen argumenten zoals ‘kom hier, werkzekerheid, goed loon en veel vakantie’. Wij richten ons vooral op de jobinhoud en willen gemotiveerde mensen zien met een passie voor de job.”

Selor.be als jobkanaal van de publieke sector

Gepaard gaande met de populariteit van de overheid, trekt de website van Selor ook steeds meer bezoekers aan. Op selor.be worden, naast de jobs bij de federale overheid en gemeenschappen en gewesten, ook steeds vaker jobs gepubliceerd van lokale overheden, semi-overheidsbedrijven en OCMW’s. Deze organisaties willen mee genieten van de visibiliteit van selor.be met zo’n 11.500 unieke bezoekers per dag.

Ontdek alle cijfers van 2012 op de website van Selor.