02 dec 2013 15:10

Selor lanceert campagne voor personen met een handicap op de eerste Federale dag van de Diversiteit (3 december)

Op dinsdag 3 december, zowel de Internationale dag van personen met een handicap als de eerste Federale dag van de diversiteit (focus handicap), lanceert Selor zijn nieuwe communicatiecampagne ‘HANDIKNAP!’.


Vanuit zijn rol van sociaal engagement hecht Selor veel belang aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een belangrijke doelgroep zijn personen met een handicap. Sinds 2004 startte Selor met het aanbieden van redelijke aanpassingen aan de selectieprocedures en testen voor personen met een handicap. Dit wil zeggen dat de procedures en testen aangepast worden zodat de sollicitanten geen hinder van hun handicap ondervinden. Zo krijgen ze bijvoorbeeld extra tijd, maken ze gebruik van voorleessoftware of voorziet Selor een gebarentolk. Selor beschikt hiervoor over aangepaste testen maar ook over aangepaste software en hardware. De testzaal voor personen met een handicap van Selor is uniek in België. Alle aanpassingen worden ook bijgehouden in een databank. Selor ontving over de jaren heen al meer dan 5.000 aanvragen. Deze databank is gratis ter beschikking. Als je ingeeft om welke handicap en type test het gaat, zie je welke aanpassingen Selor voorstelt.


Al meer dan 1.100 aanvragen van personen met een handicap in 2013


Specifiek voor personen met een handicap biedt Selor drie maatregelen aan. In de eerste 9 maanden van 2013 ontving Selor al meer dan 1.100 aanvragen rond:

  • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedures en testen.
  • voorrang bij aanwerving: als sollicitant met een handicap kan je voorrang bij aanwerving krijgen bij de federale overheid. Alle mogelijkheden liggen vast in een KB.
  • arbeidspostaanpassingen: Selor zorgt ervoor dat de informatie die een sollicitant meegeeft van hoe hij het ziet om zijn werkplek aan te passen tot bij de rekruterende dienst terechtkomt en biedt hier ondersteuning.

Werk aan de winkel

De inspanningen van Selor, en ook van andere actoren, beginnen vruchten af te werpen. Van alle kandidaten bij selecties maken personen met een handicap nu ongeveer 2,5 % uit. Positief is dat het slaagcijfer van deze mensen gelijk is aan dat van personen zonder een handicap. Toch stijgt het aantal werknemers met een handicap binnen de Federale overheid maar mondjesmaat. In 2012 bedroeg het percentage 1,54 %, in 2011 1,37 %. Er is dus wel een positieve evolutie, maar traag.


Nieuwe campagne en belevingsspel HANDIKNAP!


Daarom lanceert Selor een specifieke communicatiecampagne. Met affiches en banners wil Selor de positieve boodschap ‘HANDIKNAP!’, we geloven in de talenten van personen met een handicap, uitdragen. Met deze boodschap wil Selor personen met een handicap informeren over de mogelijkheden en hen motiveren om te solliciteren. Hiervoor werken we samen met toeleidersorganisaties in het veld (AWIPH, Phare, GTB, …). Daarnaast wil Selor ook een signaal geven aan onze partners, waaronder de overheidsdiensten, dat we hen willen ondersteunen in hun inspanningen om personen met een handicap tewerk te stellen. Zo ontwikkelde Selor een belevingsspel rond de leefwereld van personen met een handicap, alsook een brochure die alle informatie rond arbeidspostaanpassingen bundelt. Deze instrumenten zijn gratis te downloaden op de website van Selor.


Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken: “Een Dag van de Diversiteit is een goed initiatief omdat er op die manier extra aandacht besteed wordt aan het onderwerp. Maar één dag is niet voldoende. We moeten elke dag rekening houden met de ongemakken waar personen met een handicap mee te maken krijgen en ze zoveel mogelijk wegwerken. Bij de federale overheid doen we dat door de werkplekken zo goed mogelijk aan te passen. Maar nog fundamenteler is dat mensen met een handicap eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Om dat te verzekeren, hebben wij een quotum ingesteld waarbij diensten die de norm van 3% niet halen de voorkeur moeten geven aan personen met een handicap die geslaagd zijn voor een selectie.”


Contactpersoon
Stefanie Billiet
Product Manager Rekruteringscommunicatie & Employer Branding
Telefoon +32 (0)2 788 67 07
Mobile +32 (0)485 95 99 47
stefanie.billiet@selor.be