07 aug 2013 12:40

Selor, VDAB en Forem gaan jobs bij de overheid beter verspreiden

Selor, VDAB en Forem gaan samenwerken om vacatures bij de overheid beter bekend te maken en in te vullen. De drie organisaties hebben dat engagement kracht bijgezet met de ondertekening van een samenwerkingsprotocol.

In een eerste fase, die al meteen ingaat, informeren de consulenten de werkzoekenden over de vacatures bij de overheid en de selectieprocedures via Selor. In de toekomst willen de organisaties ook gegevens uitwisselen en werken aan wederzijdse erkenning van de certificaten die ze nu elk afzonderlijk afleveren.


In een eerste fase, die al meteen ingaat, informeren de consulenten de werkzoekenden over de vacatures bij de overheid en de selectieprocedures via Selor. In de toekomst willen de organisaties ook gegevens uitwisselen en werken aan wederzijdse erkenning van de certificaten die ze nu elk afzonderlijk afleveren.


Selor rekruteert en screent talent dat bij de overheid wil werken of werkt. Anderzijds behoort het tot de kernopdracht van de VDAB en Forem om de brug te slaan tussen de arbeidsmarkt en werkzoekenden, ongeacht de sector of het bedrijf. Het spreekt voor zich dat de VDAB en Forem deze opdracht ook voor de publieke sector invullen. Een logische stap dus dat de samenwerking werd versterkt voor een meer transparante arbeidsmarkt.


Via consulenten, online en jobbeurzen
Om de consulenten zo goed mogelijk te informeren, stelt Selor momenteel aan tal van VDAB- en Forem-medewerkers haar manier van werken voor. In de werkwinkels van de VDAB en de ‘maisons de l’emploi’ van Forem staan er ook pc’s ter beschikking waarop werkzoekenden hun online dossier ‘Mijn Selor’ kunnen beheren. Bij vragen krijgen ze de nodige ondersteuning van de consulenten van VDAB en Forem. Selor zorgt er ook voor dat de jobs op selor.be, ook in de rubrieken met het jobaanbod op de VDAB en Forem-websites verschijnen. Verder zal Selor deelnemen aan de jobbeurzen die de VDAB en Forem organiseren.


Na VDAB en Forem: Actiris
Selor werkt momenteel ook aan een soortgelijk akkoord met Actiris. Staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert steunt deze initiatieven: “De overheid is zelf een speler op de arbeidsmarkt: we zijn de grootste werkgever van het land en zijn voortdurend op zoek naar talentvolle medewerkers. Maar we willen ook een actieve rol spelen in het helpen activeren van mensen in welke sector dan ook. Daarom schaar ik mij ten volle achter dit soort initiatieven”.