02 dec 2014 11:59

Internationale Dag van personen met een handicap op 3 december: acties bij Selor

Selor lanceert campagne ‘HANDIKNAP!’ en nieuwe initiatieven om meer personen met een handicap aan werk te helpen
Brussel, 2 december 2014 - Op woensdag 3 december is het de Internationale dag van personen met een handicap. Bedoeling is om die dag aandacht te schenken aan alle initiatieven om deze mensen met een beperking dezelfde kansen, zeker ook op de arbeidsmarkt, te geven. Als pleitbezorger van diversiteit in België op de werkvloer pakt Selor daarom precies op 3 december uit met enkele gerichte acties.

Initiatieven van Selor

 • Sollicitatietips voor doven

Lancering van een filmpje dat specifiek voor doven en slechthorenden wordt ondersteund door een doventolk en voorzien is van een transcriptie.

 • Nieuwe sensibilisatiecampagne HANDIKNAP!

Te vaak zijn het stereotypes en vooroordelen die het aanwerven van medewerkers met een handicap in de weg staan. Net zoals personen met een handicap zelf ook met vooroordelen en twijfels zitten over hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom komt Selor met affiches en banners met daarop de positieve boodschap ‘HANDIKNAP!’. Zowel naar werkgevers als naar personen met een handicap wil Selor via deze campagne de boodschap geven ‘We’re on your side’. We geloven in de talenten van personen met een handicap en willen hen helpen bij het zoeken naar een passende job.

 • Het belevingsspel HANDIKNAP!

Dit spel bestaat uit diverse opdrachten, waarbij de spelers op een aangename manier meer te weten komen over de leefwereld van personen met een handicap. Het spel kan gratis worden gedownload op de website van Selor.

 • Aangepaste testomgeving

Afhankelijk van de test en de handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief ...) voert Selor aanpassingen door. Enkele mogelijkheden: pc's met vergroot- of voorleessoftware, pc's met brailleleesregel of pc's met software voor dyslectici, tolk gebarentaal … Deze aanpak werkt, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap!

 • Leidraad 'Hoe solliciteren?'

Praktische gids voor sollicitanten met een handicap, leerstoornis of ziekte. Deze leidraad helpt deze kandidaten op weg om met hun beperking toch op zoek te gaan naar passend werk, waarbij die beperking ook geen belemmering vormt om deel te nemen aan sollicitatietesten.

 • Informatiefiches en brochures

Korte en overzichtelijke infofiches voor kandidaten met een handicap, en dit voor alle maatregelen die de federale overheid aanbiedt aan personen met een handicap:

 1. Redelijke aanpassingen aan selectieprocedures
 2. Voorrang bij aanwerving
 3. Arbeidspostaanpassingen

Deze fiches zijn zowel verkrijgbaar op papier, als online te consulteren op de website van Selor. Om de toegankelijkheid voor elke gebruiker te waarborgen, werd zowel een PDF-versie als een Word-versie voorzien.

Meer dan 1.500 aanvragen van personen met een handicap

Selor helpt personen met een handicap die op zoek zijn naar gepast werk. Voor 2014 kreeg Selor al meer dan 1.500 aanvragen, en dit voor de drie vormen van ondersteuning die Selor biedt:

 • ‘redelijke aanpassingen’: Selor past bestaande selectieprocedures aan om het eventuele negatieve effect van een handicap, leerstoornis of ziekte te compenseren.
 • arbeidspostaanpassingen: Selor bemiddelt bij het zoeken naar en installeren van voorzieningen zodat personen met een handicap hun werk kunnen uitvoeren.
 • voorrang: bepaalde categorieën van personen met een handicap kunnen bij Selor voorrang vragen wanneer overheidsdiensten nieuwe mensen aanwerven.

De vaakst aangevraagde aanpassingen bij selecties zijn extra tijd, gebruik maken van een aparte testzaal, voorleessoftware, vergrotingssoftware, een groot scherm, brailleleesregel, test op A3-formaat.

Database van meer dan 5.000 personen en 2.000 aanpassingen

Sinds Selor in 2004 begon met het apart opvolgen van personen met een handicap, zijn al meer dan 5.000 van hen via Selor gepasseerd. Ook zijn al meer dan 2.000 redelijke aanpassingen gebeurd. Deze knowhow deelt Selor gratis met alle geïnteresseerde federale overheidsdiensten, maar ook met andere organisaties of bedrijven. Daarnaast kan Selor ook zijn aangepaste testen en testvoorzieningen ter beschikking stellen.

Werk aan de winkel: 1,57% vertegenwoordiging moet 3% worden

De inspanningen van Selor en ook van andere actoren beginnen vruchten af te werpen. Van alle kandidaten bij selecties maken personen met een handicap nu ongeveer 2,5 % uit. Positief is dat het slaagcijfer van deze mensen gelijk is aan dat van personen zonder een handicap. Toch blijven personen met een handicap nog ondervertegenwoordigd: het streefcijfer bij de federale overheid ligt op 3 %, maar ondanks een stijging de voorbije jaren lag het cijfer voor 2013 op 1,57%. Selor hoopt dan ook dat een initiatief zoals de tweede Federale Dag van de Diversiteit, die plaatsvindt op 4 december 2014 en waarbij de focus op culturele diversiteit ligt, ook meehelpt aan de verdere bewustmaking rond diversiteit en integratie op de federale werkvloer.

Commentaar

Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor: “Bij Selor is diversiteit een van de absolute speerpunten, en het voeren van een gelijkekansenbeleid voor iedereen, en dus ook personen met een handicap, vormt daar een onderdeel van. Met onze campagne willen we zowel personen met een handicap oproepen om zich op de arbeidsmarkt te begeven, als overheidsdiensten maar ook andere diensten en bedrijven motiveren en sensibiliseren om actie te ondernemen om deze mensen aan gepast werk te helpen. Een derde belangrijke speler zijn de zogenaamde ‘toeleidersorganisaties’, zoals de Brailleliga of GTB, wat staat voor Gespecialiseerde TrajectBegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap, die personen met een handicap bijstaan. Samen werken we eraan om voor personen met een handicap geen aparte selectieprocedures of jobs te voorzien, maar hen wel aanpassingen te bieden die hen toelaten om dezelfde selectieprocedures te doorlopen en dezelfde jobs in te vullen als personen zonder een handicap. Kortom gelijke kansen voor iedereen.”

Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken: “Ik ben erg blij met dit initiatief van Selor. Als minister van Ambtenarenzaken vind ik het belangrijk dat we als overheid niet alleen de beste talenten kunnen aantrekken, maar ook een voorloper zijn om getalenteerde mensen met een handicap perspectief op een job en een uitdagende loopbaan te bieden. Ik ga er alles aan doen om Selor de komende jaren te ondersteunen om het streefdoel van 3% dan ook echt in de realiteit om te zetten. Want we kunnen het ons als overheid niet meer permitteren om eender welk talent te mislopen.”

Contact

Aurélie Damster
Communication Manager
T +32 (0)2 788 66 33
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@selor.be

Christine Daems
Verantwoordelijke Screeningsmethodology en Diversiteit
T +32 (0)2 788 67 30
E christine.daems@selor.be

Over Selor

Selor is een selectiebureau dat sollicitanten in contact brengt met meer dan 150 potentiële werkgevers. Jaarlijks vullen we zo’n 3.000 vacatures in. Bij federale overheidsdiensten, maar net zo goed bij andere overheden of bedrijven. Wat telt zijn onze neutrale selectieprocedures, die gelijke kansen voor iedereen garanderen. Diezelfde filosofie geldt ook voor onze taaltesten, waar jaarlijks zo’n 60.000 kandidaten aan deelnemen. Selor werkt volledig digitaal. Solliciteren of inschrijven voor testen gebeurt steeds online. De kantoren van Selor bevinden zich in Brussel, en daarnaast werkt Selor werkt ook samen met de VDAB, Forem en Actiris.

Meer algemene info op www.selor.be, meer informatie voor HR-professionals op client.selor.be