02 dec 2014 11:54

Federale Dag van de Diversiteit op 4 december: focus op culturele diversiteit

Voor het tweede jaar op rij organiseert de federale overheid een ‘Federale Dag van de Diversiteit’. Een initiatief van het Federale netwerk diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op culturele diversiteit.
Doel is om de federale ambtenaren ervan bewust maken hoe belangrijk het is om in interactie te treden met collega’s, partners en burgers, met respect voor hun verschillen.  Die dag zullen duizenden ambtenaren actief deelnemen aan allerhande activiteiten rond dit thema.
Voor het tweede jaar op rij organiseert de federale overheid een ‘Federale Dag van de Diversiteit’. Een initiatief van het Federale netwerk diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op culturele diversiteit.

Doel is om de federale ambtenaren ervan bewust maken hoe belangrijk het is om in interactie te treden met collega’s, partners en burgers, met respect voor hun verschillen. Die dag zullen duizenden ambtenaren actief deelnemen aan allerhande activiteiten rond dit thema.

De Federale dag van de diversiteit is een voorbeeld van een overheidsbreed project dat perfect past binnen het nieuwe diversiteitsmodel van de stuurgroep diversiteitsmanagement. De oprichting van deze stuurgroep diversiteitsmanagement zal een gecentraliseerde en overkoepelende aanpak binnen de hele federale overheid garanderen.

4 december: focus op culturele diversiteit

Een hele dag lang zullen duizenden ambtenaren via tal van activiteiten gesensibiliseerd worden rond culturele en taalverschillen. Culturele diversiteit gaat schuil in verschillende aspecten, en daarbij is de talige diversiteit alvast een zeer concrete realiteit op de werkvloer voor federale ambtenaren.

Binnen de federale overheid is ongeveer 53% Nederlandstalig, 46% Franstalig en 1% Duitstalig. Vandaar het belang van meertaligheid voor een goede samenwerking. Vandaag heeft 18% van de ambtenaren een officieel bewijs van kennis van een andere landstaal. Er worden verschillende middelen ontwikkeld om hen te stimuleren om een andere taal te leren.

Op 4 december kunnen ambtenaren op een ludieke manier 15 tips en tricks ontdekken en testen, om in een meertalige omgeving beter met de collega’s en klanten te communiceren (bij de FOD P&O, Patatifed-beurs met het OFO en het ‘Huis van het Nederlands’).

 • Er is een brede waaier aan activiteiten rond culturele diversiteit (gedetailleerd programma op Fedweb). Hier volgen er enkele.
  • Culinaire ontdekking: uitwisseling van recepten en proeven van gerechten vanuit de hele wereld, menu ‘vreemde smaken’ in de cafetaria’s, receptenboekje, …
  • Ludieke animatie: bedrijfstheater, quiz ‘Belgische iconen’, spel ‘waar liggen onze roots’, sketches over vooroordelen en clichés, …
  • Uitwisselingen/debatten/expo’s: tentoonstelling van werken met als thema cultuur, conferentie over migratie in België, workshops over kunst en sport, fotowedstrijd, educatieve documentaire over immigratie, getuigenissen over diversiteit in de openbare instellingen van sociale zekerheid, …

Diversiteitsmanagement, een federaal speerpunt

De federale overheid zet zich al jaren in voor diversiteit. Het regeerakkoord van 10 oktober jongstleden heeft het belang van diversiteit in de overheid bevestigd met de volgende prioriteiten:

 • “De toegang tot de arbeidsmarkt en de strijd tegen discriminatie bevorderen.
 • Een positief beleid voeren ten aanzien van vrouwen en personen met een handicap.
 • Langer werken mogelijk maken door een beleid van permanente vorming, werkplekaanpassingen en een leeftijdsbewust personeelsbeleid.”

Een nieuwe stuurgroep Diversiteitsmanagement zal zich vanaf begin 2015 focussen op het diversiteitsbeleid van de federale overheid en haar instellingen. In tegenstelling tot een sturende aanpak voorheen, zal deze stuurgroep kiezen voor een benadering van samenwerking en co-creatie met alle overheidsdiensten. Op deze manier willen we komen tot een breder gedragen en meer doeltreffend diversiteitsbeleid.

De doelstellingen van de stuurgroep:

 1. Ontwikkelen van de visie op het diversiteitsmanagement binnen de federale overheid.
 2. Coördineren van het programmaplan en opvolgen van de projecten.
 3. Beheren, toewijzen en sturen van budgetten (centraal diversiteitsbudget).
 4. Beleids- en actieplannen ondersteunen, adviezen te formuleren voor concrete initiatieven.

Met een verscheidenheid van ervaringen, levenswijzen, standpunten en kennis kunnen we immers aan een moderne en innoverende federale overheid bouwen. 

Acties gedurende het hele jaar: diversiteit in al zijn aspecten

We maken van de Federale dag diversiteit gebruik om ruchtbaarheid te geven aan de acties die binnen de federale organisaties gedurende het jaar worden verwezenlijkt. Behalve het Federale netwerk diversiteit, zijn ook deze netwerken actief:

 • Felink: opgericht in 2006, ondersteunt vrouwen in de federale overheid bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan.
 • Netwerk Federale Armoede-ambtenaren : netwerk van ambtenaren die meewerken aan de realisatie van de acties vermeld in het Federaal Plan Armoedebestrijding.
 • Netwerk BCAPH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het Federale openbare ambt): De commissie brengt verslag uit aan de regering over de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. Ze evalueert van de inspanningen die de federale organisaties doen om de vastgelegde 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken.
 • Selor, als selectiebureau, en dus vanuit zijn unieke positie naar de burger, heeft in zijn rekrutering en aanwerving bijzondere aandacht voor de verschillende diversiteitsdoelgroepen. Selor zorgt daarbij voor maatregelen en voorzieningen om gelijke kansen voor te creëren  voor alle kandidaten (meer info zie…).

Over het Federale netwerk diversiteit

Elke overheidsorganisatie heeft een diversiteitsverantwoordelijke. Deze personen zorgen voor een diversiteitsvriendelijke aanpak binnen eigen de organisatie, en implementeren diversiteitsacties. Deze verantwoordelijken verenigen zich in een netwerk dat jaarlijks een aantal keer samenkomt. De dag van de Federale diversiteit is een initiatief van dit netwerk.

Contact

Personnes de contact Journée de la diversité

Personnes de contact Politique de diversité Administration fédérale

Coordination Journée fédérale de la diversité

SPF P&O, Développement de l’Organisation et du Personnel 

 • Nathalie Brisy

 nathalie.brisy@p-o.belgium.be
02/790 55 67 
 Christel Brouwers
christel.brouwers@p-o.belgium.be
02/790 54 86

Action ‘Patatifed’

 • Pauline Tilmant (IFA)

Pauline.tilmant@ofoifa.fgov.be
02/573 74 26 

Groupe de pilotage Gestion de la Diversité Administration fédérale

 • Christine Daems, SBU Manager Méthode de sélection et Diversité

christine.daems@selor.be – 02/788 67 30

 • Els Daems, Responsable de projet Diversité

els.daems@selor.be -  02/788 66 78

Service Public Fédéral Personnel & Organisation :

 • Ben Smeets, Directeur général a.i. Développement de l’Organisation et du Personnel

ben.smeets@p-o.belgium.be - 02/790 53 20

 • Laurence Mortier, Attachée P&O, Développement de l’Organisation et du Personnel

laurence.mortier@p-o.belgium.be - 02/790 54 68

Politique de diversité de l’IFA (Institut de Formation de l’Administration fédérale) :

 • Véronique Durant, responsable Diversité IFA

veronique.durant@ofoifa.fgov.be - 02/573 74 75