14 nov 2013 09:00

Selor stelt praktijkhandboek ‘De HR-regisseur’ voor tijdens het Evidence Based HRM congres

Vanavond organiseert Selor 'Evidence-based HRM: Evident!?'. Met dit event speelt Selor in op de actualiteit van Evidence-based Management. Uitgangspunt voor deze managementvorm is dat een 'wetenschappelijk onderbouwde praktijk' de beste garantie vormt om innovaties doeltreffend en efficiënt door te voeren. Deze benadering wint dus ook terrein op het vlak van Rekrutering & Selectie.

Ongeveer 250 HR-professionals zakken af naar het event voor de uiteenzettingen van o.a. Frederik Anseel, hoofddocent aan de Universiteit Gent en voorzitter van de Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie en Patrick Vermeren, naast voorzitter van de vzw Evidence Based hrm ook lid van Skepp en auteur van 'De HR-ballon: 10 populaire praktijken doorprikt'. Later op het programma volgt het debat rond Evidence-based HRM binnen de overheid met de aanwezigheid van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert.

Als laatste wordt het boek ‘de HR-Regisseur’ van de hand van Marc Van Hemelrijck officieel voorgesteld.

Waarom dit boek?
Marc Van Hemelrijck: “Net als in de filmwereld moeten HR-verantwoordelijken processen ‘regisseren’, castings organiseren om uiteindelijk een ‘ster-kandidaat’ te vinden voor een functie. Selor zelf is goed vertrouwd met al deze stappen, want sinds 2000 zijn selectie, werving en rekrutering de domeinen waarbinnen Selor actief is en veel expertise en knowhow heeft verworven. Het opzet is dan ook om met dit praktijkgeïnspireerd boek onze kennis te delen met en open te stellen voor alle spelers binnen het HR-veld.”

Hoe sterkandidaten rekruteren en selecteren?
‘De HR-Regisseur’ doet de wetenschappelijk onderbouwde processen en procedures binnen Selor uit de doeken, maar op een bevattelijke en erg praktijkgerichte manier. Aan de hand van echte cases komen onder meer de volgende thema’s uitgebreid aan bod:

  • Hoe rekruteren en selecteren we in deze veranderende en vooral meer diverse arbeidsmarkt?
  • Hoe verloopt een selectieproces?
  • Hoe implementeren we competentie-management?
  • Welke selectiemethoden kunnen we toepassen?
  • Hoe voeren we een diversiteits- en gelijkekansenbeleid?

Waar verkrijgbaar?
‘De HR-Regisseur’ is een uitgave van Acco. Het boek telt 376 pagina’s en kost 34,50 euro. Er is ook een Franse versie beschikbaar. Bestellen kan via de e-shop van Acco.

Alles over het event vind je hier: http://eventmobi.com/ebhrm/ en op www.selor.be.

Contactpersoon
Stefanie Billiet
Product Manager Rekruteringscommunicatie & Employer Branding
Telefoon +32 (0)2 788 67 07
Mobile +32(0)485 95 99 47
stefanie.billiet@selor.be