29 jul 2015 11:13

Crisis in de melk - en de varkenssector : overleg over steunmaatregelen voor producenten

Na een reeks overlegvergaderingen in de loop van de laatste dagen en de laatste uren heeft de federale Minister van Landbouw op dinsdagavond 28 juli gedurende lange tijd vergaderd, op hun vraag, met de vertegenwoordigers van de organisaties uit het Agrofront en met een delegatie van Comeos (vertegenwoordiger van de handel en diensten in België). Een hooggeplaatste verantwoordelijke van de FOD Economie nam eveneens deel.

Deze  avondlijke werkvergadering stond volledig in het teken van een diepgaande analyse van de crisissituatie in de melk- en de varkenssector. Een stand van zaken werd opgemaakt en alle pistes voor bijkomende steun aan de producenten werden onderzocht.

 

Op het einde van de vergadering werd overeengekomen verduidelijkingen te vragen over de draagwijdte van het akkoord dat in Frankrijk tot stand kwam en samen oplossingen voor te bereiden op korte en middellange termijn, waarbij iedereen er zich toe verbond hier absolute voorrang aan te geven. Deze oplossingen zullen de vorm aannemen van zeer precieze voorstellen die in de komende dagen in detail zullen worden onderzocht.

 

Er werd aan herinnerd dat op 7 september eerstkomend, op vraag van Minister Willy Borsus en zijn Franse collega Stéphane Le Foll, een buitengewone Europese landbouwraad zal plaatsvinden om ook van Europa maatregelen te bekomen als antwoord op de ineenstorting van de prijzen.