28 feb 2005 18:00

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers steeds bereikbaar in drie talen via het web of een groen nummer

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers breidt nu ook de Duitstalige versie van haar website uit via www.zfa.be.
De Rijksdienst wil zo dicht mogelijk bij zijn doelpubliek staan, vandaar dat voor degene die geen beschikking hebben over het internet, een groen nummer beschikbaar is waar men op werkdagen doorlopend van 8u tot 17u terecht kan voor algemene informatie over kinderbijslag:
0800 94 434.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers breidt nu ook de Duitstalige versie van haar website uit via www.zfa.be. De Rijksdienst wil zo dicht mogelijk bij zijn doelpubliek staan, vandaar dat voor degene die geen beschikking hebben over het internet, een groen nummer beschikbaar is waar men op werkdagen doorlopend van 8u tot 17u terecht kan voor algemene informatie over kinderbijslag: 0800 94 434.

Er is sinds mensenheugenis een regionaal betaalkantoor te Eupen waar alle Duitstalige gezinnen terecht kunnen voor informatie rondom hun recht op kinderbijslag. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers breidt nu ook de Duitstalige versie van haar website uit via www.zfa.be (voor Nederlandstaligen www.kindergeld.be). Vanaf heden hoeven velen zich niet meer te verplaatsen en kunnen ze 24 uur op 24, 7 dagen op 7 vernemen op welke manier ze recht hebben op kinderbijslag. De RKW wil zo een nog duidelijker engagement aangaan naar de Duitstalige gezinnen en de diverse professionele instellingen. . Het is kinderspel via deze klantvriendelijke site(www.onafts.fgov.be of www.allocationfamiliale.be voor de Franstaligen en www.rkw.be of www.kindergeld.be voor de Nederlandstaligen), die sinds een klein half jaar gemiddeld ruim 12000 bezoekers per maand heeft, alles te vernemen over kinderbijslag. Via een handig vragenscénario dat inspeelt op alle persoonlijke situaties, wordt antwoord gegeven op vragen over wie in welke situatie recht heeft op kinderbijslag. U wordt via een unieke rekenmachine ook geïnformeerd over het bedrag waarop u recht heeft onder bepaalde voorwaarden. Uiteraard wordt u via deze internetpagina's ook wegwijs gemaakt in de RKW. Via nuttige links wordt ook de weg getoond naar de diverse kinderbijslagfondsen. De Rijksdienst wil zo dicht mogelijk bij zijn doelpubliek staan, vandaar dat voor degene die geen beschikking hebben over het internet, een groen nummer beschikbaar is waar men op werkdagen doorlopend van 8u tot 17u terecht kan voor algemene informatie over kinderbijslag: 0800 94 434. Een gespecialiseerd call-center geeft iedere beller snel een gericht en zo volledig mogelijk antwoord. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 Email: bxl.fam@rkw-onafts.fgov.be