22 nov 2012 11:49

De sperperiode

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie op 2 november 2012 over de sperperiode heeft Sabine Laruelle, federaal minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen contact opgenomen met de zelfstandigenorganisaties om de eerlijke concurrentie tussen de winkelketens enerzijds en de kleinere modewinkels anderzijds te vrijwaren.

Minister Laruelle verduidelijkt:

“Juist omdat deze sperperiode een eerlijke concurrentie tussen de grote ketens en de zelfstandige handelaars handhaaft, moet zij behouden blijven. De sperperiode maakt deel uit van de Europese doelstelling ‘Think Small First’: zij beantwoordt uiteindelijk de bezorgheden van de kleinere ondernemingen, in dit geval van de kleine handelaars.”

In haar arrest over de sperperiode baseert het Hof van Cassatie zich op de oude wet op de handelspraktijken van 1991 hoewel deze niet meer van toepassing is. Sinds 2010 is een nieuwe wetgeving op de marktpraktijken in werking waarbij de bescherming van de kleinere modewinkels centraal staat en niet langer de bescherming van de consument. Volgens minister Laruelle beantwoordt deze nieuwe wet van 2010 volledig aan hetgeen wat Europa voorschrijft en heeft het arrest van het Hof van Cassatie van 2 november 2012 hier geen betrekking op.