21 dec 2012 14:16

Een historische stap: totale gelijkschakeling van het minimumgezinspensioen van een zelfstandige met dat van een werknemer!

Op vraag van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag, 21 december 2012, beslist om vanaf april 2013  het minimumpensioen van zelfstandigen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat van werknemers.

Minister Laruelle : “Na 9 jaar van hard werken, ben ik blij om, uiteindelijk, mijn eerste volledige gelijkschakeling binnen te halen. In 2003 bedroeg het minimale pensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand. In april 2013 zal een zelfstandige 1.386,40 euro per maand ontvangen. Dat is een stijging van 68%!” 

Gezinspensioen (per maand) en na een volledige loopbaan:

01/12/2012 :

Zelfstandige - 1.363,30 € 1.386,40 €
Werknemer -  1.386,40 € 1.386,40 €

Verschil : 23,10

01/04/2013:

Zelfstandige - 1.386,40 €
Werknemer - 1.386,40 €

Verschil : 0 €

MO: Bovenop de verhogingen, sinds 2008, worden zowel de kleine als de grote risico’s in de gezondheidszorg bij zelfstandige gepensioneerden terugbetaald via hun verzekering, en dat volledig gratis!