19 apr 2013 15:31

Eigen deontologische code psychologen vermijdt misbruiken

Op voorstel van Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag, 19 april 2013, een wetsontwerp goedgekeurd waardoor psychologen binnenkort een deontologische code zullen moeten volgen. Het voorstel voorziet ook in de oprichting van een Tuchtraad en een Raad van Beroep die deontologische sancties kunnen opleggen.

Tot op vandaag moet een titeldragend psycholoog in België enkel in het bezit zijn van een toegangverlenend diploma en moet hij ingeschreven staan op een lijst bijgehouden door de psychologencommissie.

Sabine Laruelle :  

« Voor een verdere professionalisering van het beroep is het essentieel dat psychologen een deontologische code moeten volgen.

Een eigen plichtenleer staat toe sancties te treffen gaande tot schrapping in geval van bepaalde beroepsfouten.

De psychologencommissie stelt immers vast dat psychologen die in het buitenland een veroordeling opliepen en het beroep niet meer mogen uitoefenen, hun activiteiten vervolgens in ons land verderzetten. De huidige wetgeving voorziet immers geen mogelijkheid om hun erkenning te weigeren zolang ze de wettelijk vereiste opleidingsbewijzen kunnen voorleggen. Dit zal nu niet meer mogelijk zijn.”

Concreet legt het wetsontwerp de deontologische regels vast, na advies van de Commissie. Een verplichte deontologie moet voor duidelijkheid zorgen bij vragen van hoe men moet optreden bij vermoedens van mishandeling en in hoeverre gecommuniceerd mag worden aan de gerechtelijke instanties.

Er wordt tevens een Tuchtraad en een Raad van Beroep ingericht die deontologische sancties kunnen opleggen gaande van een waarschuwing, schorsing tot en met schrapping.