06 apr 2010 18:58

Focusstudie RKW: typegezinnen in de kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.

Recent verscheen de focusstudie “Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen”.   In die studie wordt de focus gericht op het gezin in de kinderbijslagregeling. In een eerste deel wordt de betekenis van het gezin geplaatst in de kinderbijslagregeling. Daarna wordt de evolutie onderzocht van het totale aantal gezinnen in de werknemersregeling. In een derde deel worden de kenmerken van de verschillende soorten gezinnen onderzocht. Tot slot wordt onderzocht welke verschillende gezinstypes er bestaan volgens de samenstelling van het bedrag aan kinderbijslag dat de gezinnen krijgen. In totaal kunnen zo in het werknemersstelsel zeven typegezinnen onderscheiden worden, waarbij de structuur van de uitkeringen historisch gegroeid is:   -         gezinnen die enkel de basiskinderbijslag ontvangen; -         gezinnen die de basiskinderbijslag krijgen en een hogere leeftijdsbijslag voor het eerste kind omdat het gehandicapt is; -         eenoudergezinnen die recht hebben op de eenoudertoeslag; -         gezinnen van werklozen of gepensioneerden die een sociale toeslag krijgen; -         gezinnen van invaliden die de toeslag voor invaliden ontvangen; -         gezinnen van invaliden die naast de invalidentoeslag ook recht hebben op de eenoudertoeslag; -         (gezinnen van) wezen met recht op de verhoogde wezenbijslag.   Uit de studie blijkt dat 84,97 % van de gezinnen in de werknemersregeling behoren tot de eerste drie types.   De volledige studie kunt u nalezen op de website van de RKW: www.rkw.be
(rubriek Publicaties – Studies).   Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Herman Van Wilderode Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Dienst Research Tel. 02-237 26 48 herman.vanwilderode@rkw.be