15 jun 2012 14:34

Goed nieuws voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Sabine Laruelle, federaal minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw is blij met de benoeming van mevrouw Anne VANDERSTAPPEN tot administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Minister Laruelle: “De benoeming van Anne Vanderstappen tot administrateur-generaal van het RSVZ, een positie die al vacant was sinds 1 april 2010, is goed nieuws op meerdere vlakken. Met bijna 800 personeelsleden verdeeld tussen het centraal bestuur in Brussel en de 12 bijkantoren, is het RSVZ een efficiënte administratie die ten dienste staat van de zelfstandigen en hun specifiek sociaal statuut. Met haar ruime ervaring, onder andere bijna 20 jaar bij UNIZO (Unie van de Zelfstandige Ondernemers) en meer dan 13 jaar als lid van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC), beschikt mevrouw Vanderstappen over de vereiste vaardigheden en menselijke kwaliteiten voor het beheer van een dergelijke administratie en om de huidige uitdagingen aan te gaan.”

Ter herinnering, op 4 februari 2011 had de minister van Zelfstandigen de heer Jozef Denies, adviseur-generaal, aangesteld om het dagelijkse bestuur van het RSVZ op zich te nemen. Deze laatste is op 1 juni 2011 met pensioen gegaan. Vervolgens werd de heer Hubert De Clercq aangesteld door de minister om het dagelijkse bestuur van het INASTI waar te nemen. Sabine Laruelle wil de heren Denies en De Clerq bedanken “voor hun werk en hun feilloze beschikbaarheid in deze bijzondere context”.

Het mandaat van administrateur-generaal van Anne Vanderstappen, met een termijn van zes jaar, zal in werking treden de dag waarop haar benoemingsbesluit bekendgemaakt zal worden in het Belgisch Staatsblad, of begin juli.