05 feb 2014 17:16

Goedkeuring van het ontwerp van Algemene Kinderbijslagwet in tweede lezing

Op vrijdag 31 januari 2014 heeft de ministerraad in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat de kinderbijslagregeling gelijk zal maken voor werknemers en zelfstandigen. Dat ontwerp is aangepast aan de adviezen van de Raad van State.

Binnenkort zal het wetsontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Parlement. Daarna zal de tekst door de koning worden afgekondigd om vervolgens in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden.
Ter herinnering, via dit wetsontwerp opgesteld door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), zou men een uniek juridisch instrument invoeren dat zowel van toepassing is op werknemers als zelfstandigen. Op die manier kan men de kinderbijslagregeling vereenvoudigen vóór de in het kader van de zesde staatshervorming geplande bevoegdheidsoverdracht.