19 jul 2012 17:24

Het FBZ stelt zijn jaarverslag 2011 voor

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft zijn jaarverslag 2011 opgemaakt. U kunt het raadplegen via onze onlangs vernieuwde website. We overlopen alvast enkele opvallende tendensen.

Een eerste vaststelling is dat het aantal aanvragen om een beroepsziektevergoeding te verkrijgen, gevoelig gestegen is. In 2010 waren er 7188 aanvragen, terwijl er in 2011 ruim 1000 aanvragen meer waren, met name 8317. Een verhoging van circa 15%. 59% van deze aanvragen komen uit Wallonië, terwijl Vlaanderen 34% voor zijn rekening neemt. De rest komt uit de regio Brussel en het buitenland. Wat betreft het aantal buitenlanders dat een aanvraag indient, zien we dat de overgrote meerderheid uit Italië afkomstig is.

70% van alle aanvragen zijn afkomstig van mannen. De gemiddelde leeftijd waarop een man een aanvraag indient, is 54 jaar. Bij vrouwen ligt dit gemiddelde op 46 jaar. De ziekten waarvoor we het meeste aanvragen binnenkrijgen (en dit in volgorde van belangrijkheid): rugziekten, ademhalingsziekten, doofheid, carpaal tunnel syndroom en tendinitis van de bovenste ledematen. De verhoging qua aantal aanvragen is het meest frappant bij het carpaal tunnel syndroom en doofheid (een stijging van 50% ten opzichte van 2010). Voor de meeste ziekten zijn er meer aanvragen van mannen, maar bij tendinitis en het carpaal tunnel syndroom zien we evenveel aanvragen van mannen als van vrouwen.

Het afgelopen jaar heeft het FBZ in totaal 2472 positieve beslissingen genomen. Ook hier zien we een opvallende verhoging ten opzichte van 2010, toen we 1878 positieve beslissingen telden. In het bijzonder zien we een verhoogd aantal positieve beslissingen voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een carpaal tunnel syndroom of een tendinitis. Een mogelijke reden die het verhoogd aantal aanvragen en beslissingen kan verklaren, is dat het FBZ in 2011 acties heeft ondernomen om zijn communicatie naar de artsen te verbeteren.

De mijnbouw (in het bijzonder steenkool) en de bouwsector zijn de twee beroepssectoren die anno 2011 het vaakst leiden tot de uitbetaling van schadevergoedingen. De beroepen waarbij we het vaakst een vergoeding uitbetalen zijn deze van mijnwerkers, bestuurders (transportsector), havenarbeiders, werkmannen (gereedschapsmaker, loodgieter,…) en machinebedieners (bv. graaf- en hefwerktuigen).

Wat betreft het overlijden ten gevolge van een beroepsziekte, zien we dat het aantal aanvragen van rechthebbenden (de naaste familieleden) blijft zakken. Dit is een tendens die reeds 10 jaar aan de gang is. Waar in 2010 nog 1537 aanvragen binnenkwamen, waren dat er afgelopen jaar nog maar 1468. De gemiddelde leeftijd waarop een slachtoffer aan een beroepsziekte overlijdt, is 79 jaar. In 2011 hebben de familieleden van 500 overleden slachtoffers vernomen dat ze recht hebben op een vergoeding. De meest voorkomende doodsoorzaken zijn stoflongziekten en asbestziekten. We zien hier dat het bij 58% van de aanvragen om Belgen gaat, terwijl 32% de Italiaanse nationaliteit heeft en nog eens 10% een andere nationaliteit heeft.

Laten we evenwel niet uit het oog verliezen dat de preventie-opdracht van het FBZ voorop blijft staan. Zo hebben we het afgelopen jaar 28.726 positieve beslissingen genomen voor de terugbetaling van vaccinaties (tegenover 26.707 in 2010). Bovendien bewijst het secundaire preventieprogramma ‘lage rugpijn’ nog steeds haar nut. In 2011 alleen al schreven zich 654 mensen in voor dit programma waarbij ze werken aan de revalidatie van hun rug. Het volledige jaarverslag kunt u inkijken op onze website (www.fbz.fgov.be) en daar in de rubriek Documenten op ‘Statistieken’ te klikken.