21 nov 2013 16:51

Internationaal archiefcongres in Brussel

Dit weekend (23-24 november) ontvangt het Belgisch Rijksarchief in het congrescentrum Square de eerste Annual Conference van de Internationale archiefraad (ICA) over ‘Accountability, Transparency and Access to Information’ (‘Verantwoordelijkheid, transparantie en toegang tot informatie’).

Bijna 500 archivarissen en informatiebeheerders uit alle hoeken van de wereld verzamelen dit weekend in Brussel voor een congres met een zeer gevarieerd programma. Ze zullen van gedachten wisselen over de toekomst van het archiefwezen en strategische beslissingen nemen. Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, opent zaterdagochtend het congres. Ook Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de ‘Privacycommissie’) spreekt de voltallige vergadering toe.

Algemeen rijksarchivaris Karel Velle legt uit waarom dit wereldcongres belangrijk is voor de Belgische archiefgemeenschap: “Eerst en vooral is het een uitgelezen kans om aandacht te hebben voor de bredere, internationale context van ons beroep. We wensen immers allemaal op de hoogte te blijven van actuele tendensen zoals het Open Government Partnership en de Open Data-beweging, en van de uitdagingen en mogelijkheden van de nieuwe technologieën. Een tweede reden houdt verband met de professionele agenda: velen onder ons reflecteren al geruime tijd over welke stappen de archiefsector de volgende decennia moet nemen, zonder echt goed te weten hoe die toekomst er precies zal uitzien.”

Karel Velle is resoluut wanneer het gaat over de betrokkenheid van archivarissen bij het realiseren van een efficiënter bestuur en een betere bedrijfsvoering: informatie met een grote maatschappelijke meerwaarde moet geïdentificeerd en geregistreerd worden, snel toegankelijk worden gemaakt en ook in de toekomst toegankelijk blijven. Archiefdiensten moeten samenwerken – onderling en met professionals uit andere sectoren – om een digitale netwerkomgeving voor archieven te creëren, om over alle mogelijke grenzen heen de massa’s relevante informatie langs digitale weg met elkaar te verbinden en te presenteren binnen de context waarin die informatie is ontstaan. Het einddoel moet zijn, dat burgers, bedrijven, stakeholders met die informatie zinvolle dingen kunnen doen – wetenschappelijk onderzoek, hergebruik, het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten, enz.

Het volledige programma is beschikbaar via http://www.ica.org/15130/about-the-annual-conference-2013/programme-of-the-conference-2013.html

Praktisch
23-24 november 2013, vanaf 9u
Square—Brussels meeting Centre - Glass Entrance – Kunstbergstraat – 1000 Brussel
Meer info: http://icarchives.webbler.co.uk/14495/about-the-annual-conference-2013/2013-host-city.html
Wie in het bezit is van een perskaart, kan zich gratis aanmelden. Neem daarvoor contact op met MCI Brussels via ICA2013@mci-group.com
Perscontact
Karin Van Honacker – karin.van_honacker@arch.be, 02/548 38 23 of 02/513 76 80