28 mei 2013 20:00

Langer werken voortaan beter beloond

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle in tweede lezing de nieuwe pensioenbonus goedgekeurd. Ook de regeling die 65-plussers toelaat om meer bij te verdienen met behoud van hun pensioen krijgt groen licht in tweede lezing.

Alexander De Croo: “De pensioenbonus beloont mensen die de inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen rekenen op een hoger pensioen, een belangrijke en positieve stimulans voor langere loopbanen. Eenmaal op pensioen zullen mensen voortaan ook meer kunnen bijverdienen dan vroeger. Dat is niet meer dan normaal. Het is niet omdat je op pensioen bent dat je niet meer actief mag zijn.”

Sabine Laruelle: “Zelfstandigen blijven gemiddeld het langst aan het werk.  Een pensioenbonus die progressief stijgt naarmate men verder blijft werken, beloont hun lange loopbaan. Daarnaast blijft het aantal zelfstandigen die na hun 65ste wenst verder te werken, stijgen. Momenteel oefenen in België ongeveer 80.000 zelfstandigen na hun pensioen nog een professionele activiteit uit. Het optrekken van de overschrijdingsgrens tot 25% is essentieel en maakt het systeem om bij te verdienen naast het pensioen vrijer en toegankelijker voor de gepensioneerde zelfstandigen.”

Vanaf 1 januari 2014 komt er voor de drie pensioenstelsels een vergelijkbaar systeem van pensioenbonus. Van zodra iemand zijn/haar vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt, bouwt die per gewerkte dag een pensioenbonus op. Naarmate iemand meer jaren langer werkt zal dat bedrag progressief toenemen. De eerste twaalf maanden is er geen bonus. Het tweede jaar gaat het om 1,50 euro per dag. Dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro voor wie meer dan 72 maanden extra blijft werken.

Ook pensioenbonus voor werken na 65

Een belangrijke nieuwigheid is ook dat de nieuwe pensioenbonus onbeperkt in de tijd is. Het zal voortaan ook mogelijk zal zijn om na je 65ste een pensioenbonus op te bouwen. De pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen dat stijgt naarmate je meer loopbaanjaren opbouwt. “Iemand met een gemiddeld loon die op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar zelf beslist om vijf jaar langer te werken kan zo elke maand rekenen op zo’n 220 euro extra pensioen,” aldus Alexander De Croo.

Gelijkgestelde dagen leveren geen pensioenbonus meer op. De pensioenbonus is een persoonlijk recht en kan niet worden overgedragen naar de langstlevende partner. De rechten die onder het huidige systeem zijn opgebouwd, blijven verworven.

Meer bijverdienen met behoud van je pensioen

Eenmaal op pensioen zullen mensen ook meer kunnen bijverdienen. Vandaag mogen gepensioneerden niet meer dan 15 procent boven een grensbedrag (afhankelijk van de gezinssituatie) bijverdienen, zo niet verliezen ze hun volledig pensioen. Vanaf inkomstenjaar 2013 wordt die mogelijke overschrijding opgetrokken tot 25 procent. Daardoor zal een gepensioneerde werknemer vanaf de leeftijd van 65 jaar 27.331 euro kunnen bijverdienen zonder het volledig pensioen te verliezen. Voor mensen met een loopbaan van 42 jaar zal voortaan geen enkele grens meer gelden; zij kunnen vanaf dit jaar onbeperkt bijverdienen. Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar gelden lagere grensbedragen.

Ook komt er vanaf 2014 een automatische indexering van de grensbedragen. Dit jaar worden de grensbedragen al met 2 procent verhoogd. De drie pensioendiensten zullen de regels voor bijverdienen voortaan uniform toepassen wat zorgt voor meer zekerheid bij mensen met een gemengde loopbaan. Ook de aangifteplicht verdwijnt voor gepensioneerden en werkgevers.

 

Voor de tabel met de grensbedragen voor toegelaten arbeid van inkomstenjaar 2013, surf naar www.sabinelaruelle.be