22 feb 2013 11:13

Minister Laruelle neemt maatregel tegen sociale fraude

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Middenstand, heeft vandaag op de ministerraad een wijziging van Koninklijk Besluit voorgesteld waarbij het toekennen van sociale rechten gekoppeld wordt aan het betalen van de eerste sociale bijdrage. Deze maatregel, aangenomen door de federale regering, past binnen het voorziene budget van 2013. Deze maatregel moet paal en perk stellen aan de sociale fraude.

Iedereen die geen hoofdverblijfplaats heeft in België ziet zijn recht op gezinsbijslag opgeschort zolang hij zijn eerste sociale bijdrage aan zijn sociaal verzekeringsfonds (eerste kwartaal ter dekking) niet heeft betaald. Met deze maatregel wil minister Laruelle voorkomen dat personen die geen hoofdverblijfplaats in ons land hebben zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds met als enig doel het genieten van bepaalde sociale rechten terwijl zij in België helemaal geen professionele activiteit uitoefenen. 

Deze maatregel treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Sabine Laruelle : “Deze maatregel zou dit jaar ongeveer 4,5 miljoen euro naar de maatschappij moeten terugbrengen. Op vraag van de sectoren moet het een eind stellen aan de sociale fraude inzake het zelfstandigenstatuut. Binnenkort zal mijn collega-minister die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid een gelijkaardig voorstel binnen haar domein indienen. In totaal moet er met deze maatregelen tegen de sociale fraude ruim 8 miljoen euro naar de maatschappij terugvloeien.”