02 mei 2012 02:00

Na de peren voert ons land nu ook het Belgisch Witblauwe ras uit naar China

Vandaag, 2 mei 2012, hebben Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, en de heer Liu Pingjun, Chinees vice-minister verantwoordelijk voor de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) het protocol ondertekend met daarin de sanitaire voorwaarden voor de export naar China van diepgevroren rundersperma.
 

Vandaag, 2 mei 2012, hebben Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, en de heer Liu Pingjun, Chinees vice-minister verantwoordelijk voor de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) het protocol ondertekend met daarin de sanitaire voorwaarden voor de export naar China van diepgevroren rundersperma.
 

Minister Laruelle is blij dat de talrijke contacten tussen juni 2009 en maart 2012 met haar Chinese collega’s, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) geleid hebben tot de ondertekening van een protocol dat de AWE (Association Wallonne de l’Elevage) voortaan toelaat diepgevroren rundersperma van het Belgische Witblauwe ras naar China uit te voeren.


Dit protocol is voor de minister het resultaat van de talrijke uitwisselingen met het oog op de promotie bij de Chinese autoriteiten van de sanitaire en genetische kwaliteit van onze veeteelt in het algemeen en van het Belgische Witblauwe ras in het bijzonder.


Voor de minister, en dankzij de stappen ondernomen in nauwe samenwerking met het FAVV en de AWE: “breiden wij met de afsluiting van dit nieuwe protocol ons uitvoerpotentieel naar de Volksrepubliek China aanzienlijk uit. Met de ondertekening van de protocollen wat betreft varkensvlees in april 2009, peren in oktober 2010 en nu rundersperma, geven wij Belgische producten van hoogstaande kwaliteit een bevoorrechte positie in de internationale handel.”


De minister hoopt ook dat er snel uitsluitsel komt van meerdere protocollen over bijvoorbeeld levende paarden en hommels of varkensgelatine.


Om meer protocollen van dit type te kunnen afsluiten en op die manier onze ondernemingen in staat te stellen hun uitvoermogelijkheden te accentueren, werken de minister en het FAVV aan de hervorming van de directie Internationale Relaties van het Agentschap. Voor minister Laruelle “moet een administratie zoals het FAVV een troef zijn voor onze ondernemingen, die dergelijke exportmogelijkheden nog meer aanmoedigt en ondersteunt.”


Historiek van de sanitaire onderhandelingen tussen België en de Volksrepubliek China met betrekking tot de uitvoer van diepgevroren rundersperma van het Belgische Witblauwe ras uit België.


Aanvang van de stappen: december 1999
Deelname van Linalux aan de beurs Agro-food Tech Beijing.
Deze beurs heeft veel interesse opgewekt bij de Chinese autoriteiten en de professionals voor het ras Belgisch witblauw. Deze datum was het begin van de sanitaire onderhandelingen met het oog op de uitvoer van diepgevroren rundersperma voor industriële inkruising.

 

Oktober 2004: Sluiting van de Chinese grenzen. Invoerverbod voor bepaalde dieren en dierlijke producten (rundersperma, embryo’s) afkomstig van landen waar BSE-gevallen werden vastgesteld.

 

Juni 2009: Herneming van de onderhandelingen tussen de AQSIQ en het FAVV. Verzending door het FAVV van een voorstel van een sanitair protocol betreffende de uitvoer van diepgevroren rundersperma naar China.

 

Mei 2011: Bezoek van minister Zhi Shuping aan de AWE (Association Wallonne de l’Elevage) vergezeld door een delegatie van de AQSIQ. Onthaal en informatie door minister Sabine Laruelle tijdens een bilaterale ontmoeting.

 

Juli 2011: Bezoek van de nieuwe Ambassadeur van China in België, de heer Liao Liqiang, aan de landbouwbeurs van Libramont vergezeld door minister Sabine Laruelle.

 

September 2011: Bezoek van inspecteurs van de AQSIQ aan België met het oog op de erkenning van de productiecentra van rundersperma van de AWE in Waver en Ciney.

 

November 2011: Bezoek van het FAVV en de adjunct-kabinetsdirecteur van minister Laruelle aan China: ontmoetingen met de AQSIQ over de lopende dossiers en presentatie van het Belgische voedselveiligheidsmodel tijdens een internationale conferentie.

 

Februari 2012: Bezoek van Zijne Excellentie de Ambassadeur van China, de heer Liao Liqiang, aan de Association Wallonne de l’Elevage de Ciney verwelkomd en vergezeld door minister Sabine Laruelle.

 

Maart 2012: Vergadering tussen het FAVV en de AQSIQ in Peking voor de afronding van het invoerprotocol voor diepgevroren rundersperma afkomstig van België met het oog op de officiële ondertekening ervan.