10 mrt 2022 15:15

Rondetafelgesprek energiearmoede: maatregelen op korte termijn voor energiefactuur en energietransitie zijn nodig om huishoudens te beschermen tegen hoge prijzen

Er moeten dringend maatregelen komen om huishoudens te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. Maatregelen met een snel effect zoals de verlaging van de btw op gas en elektriciteit en de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief. De actoren in het veld benadrukten de noodzaak om de meest kwetsbare groepen bij de energietransitie te betrekken. Tinne Van der Straeten: “Dringende actie is nodig, maar we moeten ook langetermijnperspectief bieden en daar ga ik voor zorgen. We gaan iedereen actief betrekken bij de energietransitie”.

Heel Europa wordt geconfronteerd met een ongekende energiecrisis en historisch hoge prijzen. Energieminister Tinne Van der Straeten en minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux hebben deze donderdag 10 maart een twintigtal vertegenwoordigers van armoedeorganisaties, consumentenorganisaties en vakbonden samengebracht op een rondetafel over energiearmoede. De voorstellen voor steunmaatregelen om gezinnen te beschermen tegen de ongeziene prijsstijgingen komen op de regeringstafel. “De energiecrisis blijft in omvang toenemen. Ik wil dat de regering een derde steunpakket beslist om de energiefactuur te verlagen en energiebesparende maatregelen te stimuleren.  De energiecrisis is ook een sociale crisis. De organisaties kennen de situatie op het terrein als geen ander en ik zal hun bezorgdheden en voorstellen meenemen naar de regeringstafel. Zij zijn niet de luidste roepers, maar hun stem verdient het om gehoord te worden.” zegt Tinne Van der Straeten. 

Daarnaast zijn krachtige maatregelen nodig om ons verbruik en onze energieafhankelijkheid te verminderen.  "Onze huizen zijn op een na de grootste energieverbruikers van Europa. Helaas zijn het net diegenen met weinig of geen spaargeld die in de minst goed geïsoleerde woningen wonen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringen, maar de federale overheid zal opnieuw het voortouw nemen met een derde steunpakket."

Ook stelde de energieminister vast dat consumenten worden geconfronteerd met oneerlijke praktijken van hun energieleveranciers. Zij zet haar werk voort om het vertrouwen tussen consumenten en leveranciers te herstellen en hard op te treden tegen wanpraktijken. 

Karine Lalieux benadrukt dat "de energiecrisis de sociale crisis niet mag verbergen”. ”De OCMW's worden overstelpt met hulpvragen van burgers die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. We kunnen niet toelaten dat honderdduizenden mensen verzanden in onzekerheid en het risico van overmatige schuldenlast. Sommigen ondervinden deze moeilijkheden al heel lang. Vandaag verwarmen meer dan een miljoen mensen nog steeds met stookolie. Voor hen gaat de transitie naar schonere energie niet van de ene op de andere dag zonder ondersteuning. Met spoed zal ik daarom verschillende maatregelen voorstellen met een directe impact op de factuur van deze huishoudens. Op de lange termijn werken we aan een eerlijke energietransitie voor iedereen.”

Volgende organisaties waren aanwezig: Samenlevingopbouw, Steunpunt bestrijding Armoede, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté,  Koning Boudewijn Stichting,  VVSG en UVCW, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding / Réseau Belge de Lutte contre la pauvreté (BAPN), Gezinsbond, OCMW Brussel, ACV/CSC, ABVV/FGTB, GCSLP/ACLVB en Test-Aankoop.