21 mrt 2013 15:05

Selor organiseert opnieuw Top Skills, met deze keer ook een toeleidingstraject voor vrouwen naar middlemanagement

Het populaire project van Selor om de instroom van vrouwen bij managementjobs te verhogen wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Top Skills geeft vrouwen een mogelijkheid om een assessment voor een managementjob te doorlopen. Niet voor echt, het gaat om een simulatie van de procedure. Uit onderzoek van Selor blijkt dat vrouwen zich vaak onderschatten en weinig zelfvertrouwen hebben. Na een deelname aan Top Skills vindt 69% dat ze beter gewapend zijn om voor een managementjob te solliciteren, 89% kan haar competenties beter inschatten en 46% voelt zich klaar om te solliciteren voor een managementjob. Nieuw dit jaar is dat er ook een editie is voor jobs op middle management. Uit de cijfers doorheen de jaren blijkt dat het aantal vrouwelijke kandidaten voor managementjobs ondertussen verdubbeld is sinds 2008.

Bijna een verdubbeling van het aantal vrouwelijke kandidaten voor managementjobs in vergelijking met 2008

Naast het quotum dat vorig jaar ingevoerd werd door Staatssecretaris Bogaert –dat streeft naar een vertegenwoordiging van 1 vrouwelijke manager op 3 overheidsmanagers tegen eind 2013– vormt het project Top Skills een extra stimulans om de genderongelijkheid op het hoogste niveau binnen de federale overheid weg te werken. Selor ziet de laatste jaren alvast een positieve en gestage evolutie bij de instroom: in 2008 vertegenwoordigde het aantal vrouwelijke kandidaten slechts 21%, in 2012 lag dit percentage al op 40%. In vergelijking met 2008 gaat het bijna om een verdubbeling. Initiatieven zoals het quotum en Top Skills hebben de genderproblematiek meer bespreekbaar gemaakt en dragen bij tot deze verdubbeling.

Onderschatten en weinig zelfvertrouwen

Uit het onderzoek dat gekoppeld is aan Top Skills blijkt dat de belangrijkste belemmeringen om te solliciteren voor managementjobs vooral intern en persoonlijk liggen bij de doelgroep: een laag zelfbeeld of gebrek aan zelfvertrouwen, angst om te mislukken, de overtuiging dat mannen betere managers zijn, ... Deze belemmeringen spelen echter ook op niveau van self marketing. Zo vallen er meer vrouwen af bij de cv-screening dan mannen. Een hypothese is dat dit komt omdat zij zichzelf niet echt (durven) promoten. Daarom geeft Selor feedback op de cv’s van de kandidaten tijdens het assessment.

Nu ook naar middle management

Uit eerdere edities is gebleken dat een aantal kandidates voor Top Skills niet over het vereiste profiel beschikte (te weinig ervaring bijvoorbeeld) of niet zozeer een topfunctie maar wel een functie binnen het middle management ambieerde. Daarom is er nu naast Top Skills voor het top management ook een editie voor het middle management, zodat ook deze vrouwen zich beter kunnen voorbereiden op de selectieprocedures voor deze jobs.

Positieve voorspellingen naar de toekomstige instroom

Na elke editie neemt Selor een enquête af bij de deelnemers. De feedback op de vorige editie voorspelt dat de instroom bij managementjobs de komende jaren nog verder zal vervrouwelijken:

  • 46% van de deelneemsters voelde zich klaar om te solliciteren voor een managementfunctie na het project
  • 70% had de intentie om een ontwikkelingsprogramma op te starten op basis van de verbeterpunten ontdekt in het kader van Top Skills
  • 89% verklaarde dat ze beter het niveau van hun competenties kennen
  • 69% voelde zich ook beter gewapend om voor een managementfunctie te gaan solliciteren

Inschrijven kan van 21 tot 31 maart op www.selor.be.