07 apr 2015 12:19

Sterke maatregelen ter ondersteuning van de horecasector

In het kader van de begrotingscontrole heeft de regering de volgende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de horecasector:

 

Creatie van de flexijobs: elke werknemer die al een 4/5-job heeft, zal in de horecasector aan de slag kunnen tegen een verminderd tarief: nettoloon van minimaal 9,5€/uur + 25% bevrijdende solidariteitsbijdragen.


Overuren:
o Elke werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de horeca, zal overuren kunnen presteren aan aantrekkelijke voorwaarden, zowel voor de werkgever als voor de werknemer:
 De overuren zullen bevrijdend zijn, met andere woorden vergoed volgens het principe bruto = netto (bv. 14€ bruto/uur levert 14€ netto op voor de werknemer). Noch de werkgever, noch de werknemer moeten dus fiscale of parafiscale bijdragen betalen.
o Verhoging van het aantal overuren: 
 Van 180 naar 360 uur en arbeidsrechtelijk van 143 naar 250 uur.


Goedkeuring van een Charter met betrekking tot de controles door de verschillende inspectiediensten met het oog op sancties die proportioneel zijn.


Verhoging van het plafond van de gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen voor elke werkgever.


• Creatie van een permanent dialoogplatform met de sociale partners uit de horecasector om deze maatregelen en/of de moeilijkheden van de sector te bespreken.


Ter herinnering, de horecasector is een belangrijke economische sector, die arbeidsintensief is en gekenmerkt wordt door een hoge flexibiliteit. Deze sector telt 55.000 zaken, 120.000 vaak laaggeschoolde werknemers en 40.000 zelfstandigen.

 

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s zei hierover: “Het was cruciaal om deze arbeidsintensieve sector, die geconfronteerd wordt met reële moeilijkheden, te hulp te komen. De defiscalisatie van de overuren of de horecaondernemers in staat stellen om op een eenvoudigere en soepele manier personeel aan te werven, zeker op piekmomenten, is daarom van kapitaal belang en zal voortaan gefaciliteerd worden.”