01 sep 2016 16:10

Verandering bij het publieke kinderbijslagfonds

In het kader van de integratie van de 2 publieke kinderbijslagfondsen opent FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag,  op donderdag 1 september zijn deuren voor 167 nieuwe collega's van DIBISS, Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. Deze integratie vergde een intensieve en maandenlange voorbereiding opdat er geen impact zou zijn op de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen aangesloten bij DIBISS, noch bij FAMIFED.

De integratie van de 2 publieke kinderbijslagfondsen, FAMIFED en DIBISS, kadert in het verhaal van de 6de Staatshervorming. De bedoeling is om de toekomstige overname van het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag door de deelentiteiten (Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en GGC) te vergemakkelijken. Vanaf 1 september is FAMIFED het enige publieke kinderbijslagfonds. Hij neemt vanaf dan de verantwoordelijkheid van DIBISS over voor de uitbetaling van de kinderbijslag aan provinciale en plaatselijke besturen. Het agentschap blijft daarnaast verantwoordelijk voor de uitbetaling van kinderbijslag aan de openbare sector, een groot deel van de werknemers (en daaraan gelijkgesteld zoals werklozen, invaliden, enz.), zelfstandigen en de gewaarborgde gezinsbijslag.


De integratie is geen peulenschil: FAMIFED vertegenwoordigt 968 personeelsleden en bijna 325.000 kinderbijslagdossiers. Het kinderbijslagfonds van DIBISS vertegenwoordigt 167 personeelsleden die bijna 130.000 kinderbijslagdossiers beheren. Met de integratie wordt FAMIFED het grootste kinderbijslagfonds van België (27,63% van de kinderbijslagdossiers). De integratie heeft een invloed op de bureaus van Brussel, Gent, Luik en Bergen. In elk bureau zijn gemengde groepen FAMIFED-DIBISS gecreëerd. Er is begeleiding voorzien voor al het personeel van DIBISS dat bij FAMIFED komt.


Is er een impact op de gezinnen ?


Tijdens de voorbereiding van de integratie hebben FAMIFED en DIBISS veel aandacht besteed aan de goede werking van de diensten en de kwaliteit van de prestaties aan de gezinnen, in het bijzonder de continuïteit van de uitbetaling van de kinderbijslag. Voor de gezinnen wiens dossier bij DIBISS werd beheerd, verandert er niets: hun dossier is automatisch overgedragen aan FAMIFED en een dossierbeheerder staat in voor de tijdige uitbetaling van hun kinderbijslag en eventuele supplementen. De betaaldag voor de privé-sector en de zelfstandigen blijft de 8ste van de maand (of de dag ervoor als de 8ste valt op een zaterdag, zondag of feestdag). Voor de publieke sector valt de betaaldag zoals gewoonlijk op de voorlaatste werkdag van de maand.
De gezinnen wiens dossier beheerd werd door DIBISS zijn uiteraard geïnformeerd over de nieuwe contactgegevens bij FAMIFED (correspondentie-adres, telefoonnummers, enz.).


Meer info ?
- Contactpunten FAMIFED
- www.famifed.be


Contactpersonen
- Pascale Mégal (FR) : 0474 85 32 92
- Joke Verbeek (NL) : 0471 09 80 94