01 mrt 2013 15:54

Verdwijnen van pensioenmalus vanaf 2014 maakt einde aan discriminatie t.o.v. zelfstandigen

De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van minister Laruelle goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen. Met deze realisatie heeft minister Laruelle opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet binnen het sociaal statuut van een zelfstandige.

Momenteel verliest een zelfstandige ten gevolge van het malussysteem een deel van zijn pensioen wanneer hij vroeger wil stoppen met werken (behalve wanneer hij in 2013 een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug heeft). Dankzij minister Laruelle genieten zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan op hun 63ste of na een loopbaan van minstens 41 jaar al van een soepeler systeem sinds 1 januari 2013 en hoeven zij geen malus meer te betalen. Vanaf 1 januari 2014 zal het malussysteem volledig worden afgeschaft. Zie voor meer info onderstaande tabel.

Sabine Laruelle: “Deze beslissing maakt definitief komaf met een discriminatie tegenover zelfstandigen waartegen ik allang vecht. Al sinds 1991 woog de malus op hun vervroegd pensioen.  Met deze maatregel hebben we opnieuw een belangrijke stap dichter gezet in de erkenning van onze zelfstandigen en de risico’s die zij tijdens hun carrière nemen.”

Evolutie van de pensioenmalus van een zelfstandige die met vervroegd pensioen wenst te gaan:

 • In 2012:

Loopbaan: <42

60 jaar: 25%
61 jaar: 18%
62 jaar: 12%
63 jaar: 7%
64 jaar: 3%

Loopbaan: 42 en +

60 jaar: /
61 jaar: /
62 jaar: /
63 jaar: /
64 jaar: /

 • In 2013:

Loopbaan: <41

60 jaar: 25%
61 jaar: 18%
62 jaar: 12%
63 jaar: /
64 jaar: /

Loopbaan: 41 en +

60 jaar: /
61 jaar: /
62 jaar: /
63 jaar: /
64 jaar: /

 • Vanaf 2014:

60 jaar: /
61 jaar: /
62 jaar: /
63 jaar: /
64 jaar: /

Verklaring

Wanneer de zelfstandige nog geen loopbaan van 42 jaar bereikt had, werd tot en met 2012 in het voormalige malussysteem het pensioenbedrag verminderd met:

 • 25% bij pensioen tussen 60 en 61 jaar
 • 18% bij pensioen tussen 61 en 62 jaar
 • 12% bij pensioen tussen 62 en 63 jaar
 • 7% bij pensioen tussen 63 en 64 jaar
 • 3% bij pensioen tussen 64 en 65 jaar

De pensioenmalus is vanaf 2013 al afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen op 63 of 64 jaar willen opnemen of die een loopbaan hebben van 41 jaar.

Vanaf 1 januari 2014 zal geen enkele zelfstandige die met pensioen wenst te gaan nog een malus moeten betalen.

Daarnaast heeft de federale regering beslist om het bonussysteem te moderniseren vanaf 1 januari 2014

Om mensen aan te moedigen langer te werken heeft de wet van 23 december 2005 inzake het Generatiepact de pensioenbonus ingevoerd. Via dit systeem ontvangt elke werknemer, ambtenaar en zelfstandige die langer werkt dan de pensioengerechtigde leeftijd per langer gewerkt jaar een financiële bonus.

Het huidige bonussysteem loopt ten einde op 1 december 2013.

Op advies van de Studiecommissie voor Vergrijzing wordt het huidige bonussysteem vervangen door een nieuw dispositief vanaf 1 januari 2014 en dit in alle pensioenstelsels.

Voor de zelfstandigen bevat het nieuw dispositief de volgende elementen:

 • Toegekend aan diegenen die langer dan een jaar verder blijven werken vanaf de datum dat zij met vervroegd pensioen konden gaan. Zo zal een zelfstandige die met vervroegd pensioen kan gaan op zijn 62ste en die een carrière van 40 jaar heeft in 2016 recht hebben op een bonus voor alle gewerkte jaren vanaf zijn 63ste.
 • Rechtstreeks toegekend aan diegenen die blijven verder werken na hun 65ste (met als voorwaarde een loopbaan van 40 jaar).
 • Het bedrag van de bonus stijgt jaarlijks naarmate men langer actief blijft:
  • 117 euro per kwartaal voor de eerste 4 kwartalen van de referentieperiode
  • 132,60 euro per kwartaal voor de periode van het 5de tot het 8ste kwartaal van de referentieperiode
  • 148,20 euro  per kwartaal voor de periode van het 9de tot het 12de kwartaal van de referentieperiode
  • 163,80 euro per kwartaal voor de periode van het 13de tot het 16de kwartaal van de referentieperiode
  • 179,40 euro per kwartaal voor de periode van het 17de tot het 20ste kwartaal van de referentieperiode
  • 195 euro per kwartaal vanaf 21 kwartalen van de referentieperiode
 • De bonussen worden bij het jaarlijks pensioen gevoegd op het moment dat de zelfstandige met pensioen gaat.
 • De gewerkte periodes voor 1 januari 2014 die een recht openen op de huidige pensioenbonus blijven gelden.