16 jun 2016 11:46

Willy BORSUS : “De melk-, varkensvlees- en appelprijs nog steeds ruim onder de productiekosten van onze producenten”

De balansen volgen elkaar op en helaas lijken zij allemaal op elkaar. Het Russische embargo heeft een aanzienlijke impact gehad op de evolutie van de prijzen en de export van melk, varkensvlees, peren en appelen. Dat werd aangetoond door een update van de studie die werd gevraagd door Willy Borsus, minister van Landbouw, aan de FOD Economie om de gevolgen van de Russische boycot op de Belgische landbouw van nabij te volgen.

Op vraag van Willy Borsus, minister van Landbouw, voert de FOD Economie een driemaandelijkse analyse uit van de impact van het Russische embargo. In deze studie heeft de FOD Economie de focus geplaatst op landbouwproducten waarvoor Rusland een belangrijke exportbestemming is (peren, appelen, tomaten, varkensvlees en zuivelproducten).

 

In het kader van deze analyse, hebben de prijzen van het eerste kwartaal 2016 het voorwerp uitgemaakt van een vergelijking met die van het eerste kwartaal 2014. Wat de export betreft, werden de eerste twee maanden van 2016 vergeleken met de eerste twee maanden van 2014.

Willy BORSUS stelt vast: “We wisten het al, maar nu hebben we nog maar eens het economische bewijs. Het Russische embargo heeft een rampzalige impact op de prijzen, vooral op de varkensvlees- (-22,2%) en de melkprijs (-36%). Maar het embargo is niet het enige verklarende element. We kunnen ongetwijfeld ook het einde van de quota vermelden en het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldmarkt. Daarom moeten we handelen waar we dat kunnen. Wat mij betreft, heb ik het ketenoverleg ondersteund (sectoren melk en varkensvlees), heb ik aanzienlijke budgetten verkregen binnen het FAVV voor de ontwikkeling van de export, heb ik faciliteiten toegestaan voor de betaling van sociale bijdragen van de landbouwers en heb ik krachtdadig gepleit – en pleit ik nog steeds  – bij de Europese instanties voor het verkrijgen van extra steunmiddelen. Alles wat de landbouwers financiële ademruimte kan geven, is goed, maar de prioriteit moet uitgaan naar billijke en lonende prijzen voor het geleverde werk. Het is bovendien in deze context dat België het voorstel zal ondersteunen van de Tsjechische Republiek om de landbouwcrisis te bespreken op de volgende Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De zaken moeten veranderen en de nodige hervormingen moeten worden doorgevoerd. ”