30 sep 2015 11:07

Willy Borsus lanceert de nieuwe voorziening van de zelfstandige mantelzorgers

De minister had het beloofd en nu is het zover. Vanaf 1 oktober zullen de zelfstandigen kunnen genieten van een volledig hervormd statuut van “zelfstandige mantelzorger”. De voorziening die van toepassing is op de zelfstandigen, werd immers fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, verklaarde het volgende: “Het was essentieel om een nieuw kader voor te stellen aan de zelfstandigen die, nadat zij het risico hebben genomen om hun activiteit op te starten, geconfronteerd worden met tegenspoed en moeten zorgen voor een zwaar zieke naaste. Wij wilden ook een antwoord bieden op de situatie waar de zelfstandige bij zijn gehandicapt kind of jongere moet zijn. Het was onze plicht om onze aanpak van dergelijke situaties grondig te herzien. De interventievoorwaarden werden vandaag gewijzigd en de uitkering die zij kunnen genieten, alsook de lengte van de periode waarin zij geholpen kunnen worden, zijn nu aanzienlijk hoger.”

 

Voortaan voorziet de voorziening het volgende:

 

• een financiële uitkering van 1.070,94 € (gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, dit bedrag zal worden geïndexeerd);
• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen;
• een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de betrokken periode;
• de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden toepasselijk per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan);
De mogelijkheid bestaat eveneens om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling).


De vroegere maatregel gaf de zelfstandigen enkel:

 

- een vrijstelling van bijdragen gedurende maximaal 3 maanden om te zorgen voor een zwaar ziek kind.
- een maandelijkse uitkering van €707,28 gedurende maximaal 3 maanden, in de hypothese dat er palliatieve zorgen werden gegeven aan hun echtgenoot of kind.