16 dec 2015 12:36

Willy Borsus spoort het “ketenoverleg” ertoe aan de onderhandelingen te hervatten

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus neemt akte van de moeilijken en zelfs mislukking van de onderhandelingen voor een akkoord op korte termijn inzake de steun aan de varkenssector, zoals principieel werd besloten eind augustus, in het kader van het “ketenoverleg”. Hij betreurt dit enorm.

Voor hem is het zeer belangrijk ons ketenoverlegmodel te behouden, dat het met name mogelijk maakte om op korte termijn een akkoord te vinden voor melk (2,7 eurocent per liter melk gedurende 6 maanden) en dat het mogelijk moet maken om een akkoord op middellange en lange termijn te vinden voor de varkens- en de melksector, zoals werd beoogd.

 

Minister van Landbouw Willy Borsus verklaarde het volgende: “Nu de landbouwsector (en vooral de varkens- en de melksector, maar ook de rundvleessector) geconfronteerd wordt met aanzienlijke moeilijkheden, is het van cruciaal belang dat de relaties tussen de actoren in de keten behouden kunnen blijven. Ik ben me ook bewust van het belang inzake tewerkstelling en economische activiteit voor de agrovoedingssector, de handel en de andere actoren in de verwerking.”

 

De minister spoort de verschillende partijen ertoe aan de dialoog te hervatten om op korte termijn een oplossing te vinden voor de varkenshouders en te trachten een evenwichtig kader uit te werken voor de langere termijn.

 

In deze optiek zal de minister in de komende uren een reeks contacten opnemen met de verschillende betrokken partijen om samen met hen te proberen een aanvaardbare oplossing te vinden.