05 okt 2012 12:01

83% van de federale ambtenaren vond het een goede beslissing om bij de federale overheid te komen werken

Selor voerde in juni dit jaar een onderzoek uit naar het employer brand van de federale overheid. Een doelgroep van federale ambtenaren beantwoordde, naast een doorsnede van de actieve beroepsbevolking, een vragenlijst over hoe het is, of zou zijn, om bij de federale overheid te werken. Het onderzoek peilde onder andere naar de beweegredenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen en in hoeverre dat het beeld dat de bevolking heeft over het werken bij de federale overheid, overeenstemt met de realiteit van de ambtenaren.

De ambtenaren vinden dat op hun werkplek een aangename werksfeer heerst en dat ze leuke, competente en talentvolle collega’s hebben. Ze vinden het fijn dat ze veel autonomie krijgen en hebben volgens hen zeker geen monotone job. Wie niet voor de overheid werkt, schat deze parameters lager in. De ambtenaren zijn iets minder overtuigd dan wie niet voor de overheid werkt, over de toekomstperspectieven, de snelheid van de loonsverhoging en het management. Selor geeft dit als aandachtspunten mee aan de leidinggevenden van de overheidsdiensten.

Voor 83% van de federale ambtenaren bleek het een goede beslissing om bij de federale overheid te komen werken, dat is een hoge score. Selor presenteerde deze resultaten gisterenavond op hun Employer Branding Night waar ze ook de wedstrijd lanceerden: “Wie wordt de nieuwe WOW-ambtenaar” verwijzend naar de “New Way Of Working”.

Men kiest een job voor de aangename werksfeer, de inhoud van de job en de toekomstperspectieven.

Selor liet het employer brand-onderzoek uitvoeren door Indigov/Ivox in juni 2012. Een groep van 1000 personen uit de beroepsbevolking werd bevraagd over hoe zij staan ten opzichte van het werken bij de federale overheid. Deze antwoorden werden vergeleken met die van een groep federale ambtenaren (1748). De bedoeling van het onderzoek is om na te gaan of het beeld dat leeft over het werken bij de federale overheid overeenstemt met de realiteit die de federale ambtenaren beleven.

Als eerste werd nagegaan waarom iemand voor een bepaalde werkgever kiest. Daar komt, bij niet-ambtenaren, de aangename werksfeer als eerste naar boven, gevolgd door jobs met een interessante inhoud en het bieden van toekomstperspectieven. Werkzekerheid komt pas op de zesde plaats. Als we de vraag bij de groep ambtenaren bekijken, zien we dat werkzekerheid wel hoofdreden is om voor de federale overheid te kiezen, gevolgd door de inhoudelijk interessante jobs en de balans werk/privé.

Werken bij de federale overheid is leuker dan mensen denken.

Wie niet voor de overheid werkt, lijkt niet echt overtuigd van een aangename werksfeer binnen de federale overheid, men twijfelt over de autonomie en de afwisseling in de jobs en het hebben van talentvolle en competente medewerkers… Terwijl deze items hoog scoren bij de ambtenaren zelf. Meer nog, deze items overtreffen zelfs de verwachtingen die de ambtenaren hadden toen ze in dienst traden. Via een transparante en authentieke communicatie wil Selor daarom de realiteit van de ambtenaren en de perceptie van niet-ambtenaren op elkaar afstemmen.

Werk aan de winkel wat betreft de toekomstperspectieven, snelle loonsverhoging, feedback en het management.

Er zijn ook verschillen die niet zo makkelijk bij te stellen zijn. De ambtenaren ervaren, in tegenstelling tot wat de buitenwereld denkt, niet dat de toekomstperspectieven zich spontaan aanbieden, net zomin als een snelle loonsverhoging. Ook schort het op gebied van feedback en afstand tussen management en medewerkers.

83% van de ambtenaren vindt het een goede beslissing om voor de federale overheid te kiezen.

Als er gepeild wordt bij de ambtenaren naar hoe zij hun job beleven eenmaal in dienst, dan ligt het cijfer van ambtenaren die het een goede beslissing vond om voor de federale overheid te komen werken op 83%. 8 op 10 federale ambtenaren zijn tevreden over hun actuele job en zelfs 9 op 10 zijn bereid om de extra mijl te gaan. De betrokkenheid in de job ligt vrij hoog (71%) en deze score overtreft de betrokkenheid met de werkgever of overheidsdienst in kwestie (44%). Dit duidt enerzijds op de kracht van het merk ‘werken bij de overheid’ en de maatschappelijk relevante jobs die dit met zich meebrengt. Anderzijds ligt hier ook een uitdaging voor de overheidsdiensten om hun eigen employer branding meer uit te bouwen en niet enkel te teren op het employer brand van de overheid in zijn totaliteit. Als populairste overheidsdienst komt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, net als bij de Randstad Award in maart dit jaar, naar boven.

Wie wordt de nieuwe WOW-ambtenaar?

Selor maakte al deze resultaten gisterenavond bekend op hun Employer Branding Night. Daar lanceerden ze ook de wedstrijd ‘Wie wordt de nieuwe WOW-ambtenaar’. Dit staat voor de New Way Of Working en hiermee wil Selor aantonen dat er efficiënt, flexibel en resultaatsgericht gewerkt wordt binnen de overheidsdiensten. De WOW staat daarnaast ook voor het Wauw-effect: een toffe, trendy netwerker die zich volop engageert en eerlijk zichzelf blijft.

Ambtenaren kunnen zich via www.selor.be inschrijven tot en met 14 oktober en worden daarna gescreend op hun New WOW-competenties. De screening gebeurt met een ‘serious game’ dat Selor hiervoor liet ontwikkelen en met een interview. In de periode van 5 tot en met 18 november worden de 10 finalisten gepromoot en kan het grote publiek stemmen via de Selor-fanpage op facebook.