15 mrt 2013 10:13

Administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap

Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Elk jaar ontvangt de FOD Sociale zekerheid meer dan 150.000 door artsen ingevulde aanvragen voor een tegemoetkoming voor een handicap. Vandaag is de procedure daarvoor zeer omslachtig. De aanvrager moet een blanco afgedrukt formulier afhalen bij de gemeente. Dat formulier, met een unieke streepjescode, bestaat uit drie delen. Deel I moet de aanvrager zelf invullen, Deel II moet door de behandelende arts ingevuld worden en Deel III kan de aanvrager ofwel zelf invullen of hij kan het laten invullen door zijn arts. Het formulier wordt vervolgens per post opgestuurd naar de FOD Sociale zekerheid. Bovendien moet de persoon met een handicap vaak nog afzonderlijke formulieren met dezelfde inhoud invullen of laten invullen door zijn arts en bezorgen aan andere overheidsdiensten (VAPH of AWIPH) of ziekenfondsen.

Een pilootproject met 10 artsen zal een sterk vereenvoudigde procedure uittesten. De vragenlijsten zullen ingekort worden zodat de arts zo weinig mogelijk vragen moet beantwoorden en het formulier - samen met al bestaande documenten - digitaal kan overmaken. De andere delen van het formulier die de aanvrager moet invullen, worden verder per post opgestuurd, maar worden in Brussel gescand. Die gegevens zullen worden gecentraliseerd in de database van de Sociale zekerheid. Via ehBox, de beveiligde elektronische brievenbus van het eHealth-platform, zijn ze toegankelijk voor de bevoegde artsen van andere overheidsdiensten en ziekenfondsen.

De grootste winst zit in het vermijden van dubbel werk door telkens dezelfde informatie te registreren. Dat brengt voor aanvragers, artsen, overheidsdiensten en ziekenfondsen ook een tijdsbesparing met zich mee. Door minder te moeten printen, copiëren en scannen en door de vermindering van post- en verwerkingskosten voor aanvrager en administratie kan er jaarlijks 665.000 euro bespaard worden.

Philippe Courard: "Dit is uitstekend nieuws voor mensen met een handicap, die dankzij deze geavanceerde technologie hun dossier sneller zullen zien vooruitgaan. Er wordt geschat dat de digitale overdracht van gegevens op termijn moet toelaten om 30 dagen te winnen bij de behandeling van de aanvraag tot uitkering. Het is ook een groot voordeel voor de huisartsen voor wie het invullen van de formulieren een zeer grote werklast betekende. Ten slotte, als deze test via digitale weg tussen de arts en de administratie positief beoordeeld wordt, kan het experiment worden uitgebreid naar andere soortgelijke stromen tussen een arts en een overheidsdienst (Fonds voor beroepsziekten, Fonds voor Arbeidsongevallen, RIZIV, MEDEX, enz.).”

Hendrik Bogaert: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe administratieve vereenvoudiging, informatisering en besparingen samengaan en waar zowel klant als overheden voordeel bij halen. Het voordeel voor de personen met een beperking kan nog beter: binnen enkele jaren moet ook hij zijn deel van de aanvraag volledig digitaal kunnen invullen.”