08 jul 2013 13:45

Statutaire benoeming toegankelijker voor personen met een beperking

Op initiatief van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert en Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard, keurde de Ministerraad enkele wijzigingen goed aan de stage voor federale ambtenaren die de statutaire benoeming voor personen met een beperking toegankelijker maakt.
Om statutair benoemd te worden bij de federale overheid moeten medewerkers een stageperiode doorlopen. Met de voorgestelde wijzigingen wil Hendrik Bogaert de procedure vereenvoudigen en vooral toegankelijker maken voor personen met een beperking.

Op initiatief van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert en Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard, keurde de Ministerraad enkele wijzigingen goed aan de stage voor federale ambtenaren die de statutaire benoeming voor personen met een beperking toegankelijker maakt.
Om statutair benoemd te worden bij de federale overheid moeten medewerkers een stageperiode doorlopen. Met de voorgestelde wijzigingen wil Hendrik Bogaert de procedure vereenvoudigen en vooral toegankelijker maken voor personen met een beperking.
Personen met een beperking die dat willen, zullen voortaan deeltijds stage kunnen lopen. Dat betekent dat zij halftijds zullen kunnen werken of 4/5. Voor sommigen is voltijds werken onmogelijk. Zo komen zij ook niet in aanmerking voor een stage en dus voor een statutaire betrekking. Met dit KB wordt daaraan verholpen.
Philippe Courard :“Werken is belangrijk voor de emancipatie, het welzijn en de ontplooiing van personen met een beperking. We moeten hen die willen en kunnen werken de mogelijkheid geven om te werken door waar nodig de voorwaarden en de middelen om te kunnen werken aan te passen. Dit KB is een belangrijke stap vooruit en zorgt ervoor dat werken bij de overheid veel toegankelijker wordt voor deze doelgroep. We moeten op deze ingeslagen weg verdergaan door personen met een beperking meer aan te moedigen om een job op te nemen en door de obstakels weg te nemen die de weg naar werk belemmeren.”
Het KB schaft ook de eindverhandeling af die overheidsmedewerkers van niveau A moeten maken tijdens hun stageperiode omdat die in veel gevallen weinig meerwaarde biedt. De prestaties tijdens de stage zelf zijn veel belangrijker.
Tot slot vervangt het KB de bestaande stagecommissies per departement  door drie beroepscommissies voor de hele federale overheid.
Hendrik Bogaert: “ We doen zoveel mogelijk inspanningen om personen met een beperking aan te trekken bij de federale overheid. Zo is onder andere sinds begin dit jaar een quotum van kracht en investeren we in aangepaste werkplekken. Deze maatregel past in dat beleid. Voor sommige mensen is voltijds werken echt niet haalbaar. Daardoor worden hun kansen bij de overheid beknot omwille van hun beperking. Door hen toe te laten deeltijds stage te lopen, is die ongelijkheid weggewerkt.”