18 nov 2013 18:25

Philippe Courard lanceert nieuw onderzoeksprogramma voor aardobservatie voor STEREO III

Aan de vooravond van een Belgische conferentie over aardobservatie in Feluy maakt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard de uitvoering bekend van het STEREO III (Support to the Exploitation and Research in Earth Observation) programma. Dit nieuw programma zal lopen van 2014 tot 2021 en heeft een budget van 28,6 miljoen euro.

Aardobservatie of teledetectie is de techniek om informatie te verkrijgen over het aardoppervlak door gebruik te maken van instrumenten die zich bevinden aan boord van satellieten en vliegtuigen.

Het onderwerp is erg actueel de laatste dagen en biedt antwoord op verschillende vragen zoals wat is de omvang van het getroffen gebied in de Filippijnen? Hoeveel stijgt het niveau van de zeespiegel als de poolkappen afsmelten? Dreigt er de komende maanden honger in Afrika?

Aardobservatie is alomtegenwoordig in ons leven en wordt steeds toegankelijker voor ieder van ons, denken we maar aan Google maps of het gebruik van onbemande vliegtuigjes (drones) in België.

Het is ongetwijfeld een van de technologieën van de toekomst en de kennis ervan wordt steeds belangrijker. Dankzij de doorgedreven inspanningen van de Belgische overheid in het verleden hebben Belgische onderzoekers terzake een uitstekende reputatie en een vijftigtal onderzoeksgroepen is actief in het domein” aldus Philippe Courard.

België is een kenniscentrum voor aardobservatie en om deze Belgische expertise te behouden en verder uit te diepen, heeft de Staatssecretaris de uitvoering van het STEREO III programma goedgekeurd. Het heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • het ondersteunen van wetenschappelijk hoogstaand onderzoek rond het gebruik van aardobservatie;
  • het ontwikkelen van applicaties voor overheidsadministraties, bedrijven en NGO's;
  • het grote publiek bewustmaken van aardobservatie en het aanmaken van educatief en promotioneel materiaal. Dit laatste gebeurt in de speciaal hiervoor opgerichte helpdesk voor aardobservatie (EODesk) waar zowel wetenschappers als leken met hun vragen terecht kunnen.

Om de wetenschappelijke verwezenlijkingen van onze Belgische onderzoekers voor te stellen en om het nieuwe programma voor aardobservatie toe te lichten, organiseert het Belgische Wetenschapsbeleid op 19 en 20 november een conferentie in het Waalse Feluy. Deze workshop vormt de uitgelezen gelegenheid voor onderzoekers, vertegenwoordigers van overheidsadministraties en van de industrie, om mekaar te ontmoeten om te leren, te netwerken en te brainstormen. Speciale aandacht zal gaan naar de mogelijke toepassingen en de wettelijke beperkingen rond het gebruik van drones.