08 jul 2013 13:47

België treedt toe als stichtend lid van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de ministerraad ingestemd met de toetreding van België als stichtend lid van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI (Biobanking en Biomolecular Resources Research Infrastructure).

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de ministerraad ingestemd met de toetreding van België als stichtend lid van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI (Biobanking en Biomolecular Resources Research Infrastructure).
Deze Europese onderzoeksinfrastructuur maakt het mogelijk om het netwerk in kaart te brengen van diverse wetenschappelijke entiteiten zoals laboratoria, biobanken (inclusief tumorbanken), biomoleculaire centra of academische centra. De deelname aan deze onderzoeksinfrastructuur zal onderzoekers in staat stellen om toegang te krijgen tot de verschillende soorten biologische stalen zoals bloed, weefsel of kanker / tumor cellen. Dit moet mogelijk maken om hun capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling te verbeteren, en het verbeteren van het begrijpen van de ontwikkeling van bepaalde ziekten.
BBMRI is een onderzoeksinfrastructuur opgenomen in de roadmap van ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) waaraan de gefedereerde entiteiten en de Federale overheid wilde toetreden als stichtend lid.
« Dankzij dit lidmaatschap, wordt het recht op toegang tot diensten en wetenschappelijke gegevens van primair belang voor Belgische wetenschappers gewaarborgd, zegt Philippe Courard.  En dat stimuleert de inbreng van de Belgische wetenschappers in de Europese en internationale netwerken. Een enorm voordeel pour het Belgische wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en het medisch onderzoek in het bijzonder”.
De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), ook de betaling van de jaarlijkse Belgische bijdrage bedoeld om de centrale infrastructuur te financieren, zal de Belgische deelname coördineren aan de BBMRI in nauwe samenwerking met het Nationale kankerregister (virtuele tumorbank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ).