20 jun 2013 20:00

Fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden : Vooruitgaan !

In het Groothertogdom Luxemburg kwamen vandaag de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken samen in het kader van een EPSCO (Vergadering Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) , om  zich te buigen over een voorstel over het Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden.

Vanaf 1 januari 2014 moet het Europees Fonds het steunprogramma vervangen voor de armen, en dat, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van 2011 dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid verbiedt nog verder het Europees voedselhulpprogramma te financieren.

Geconfronteerd met aanhoudende meningsverschillen tussen de lidstaten over hoe het opzetten van het nieuwe systeem (met inbegrip van al dan niet verplichtend karakter van het Fonds, de keuze aan de lidstaten over het bedrag dat toegekend moet worden of de mogelijkheid voor de lidstaten om deel te nemen of het Fonds te verlaten), Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, onderstreepte het Belgische standpunt over deze kwestie: we moeten vooruitgang boeken, naar aanleiding van de genomen beslissingen van respectievelijk de Europese Raad en het Europees Parlement.
De Europese Raad van 7 en 8 februari heeft besloten dat de steun voor hulp aan minstbedeelden zal stijgen tot 2,5 miljard euro voor de periode 2014-2020. Het Europees Parlement stuurde een duidelijke boodschap: een budget van 3,5 miljard, een prioriteit voor voedselhulp, verplichte deelname van de lidstaten, een Europese cofinanciering van 85% en een administratieve vereenvoudiging voor de structuren van distributie en ondersteuning.

"Gezien de politieke besluiten van de Europese Raad en het Europees Parlement, voel ik dat we onnodig tijd verliezen met juridische en technische moeilijkheden, reageerde Philippe COURARD. Dit belet ons om een dossier van groot belang voor het leven van de zwakste Europese burgers af te ronden. Dit is onaanvaardbaar! Het Fonds voor de Minstbedeelden moet een Europees instrument van solidariteit zijn, waaraan iedereen meewerkt met een verplichte deelname. Het is opgericht om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven en die moeite hebben om de  eindjes aan elkaar te knopen. Het heeft een grote symbolische waarde en het is heel concreet voor alle Europeanen. We moeten komaf maken met het idee dat bij veel mensen ontstaat dat Europa niet voor de mensen kiest maar wel voor de markten. Dit dossier moet zo snel mogelijk afgerond worden zodat het in 2014 in werking kan treden, in de geest van de Europese solidariteit met aandacht voor de minstbedeelden. "
43 miljoen Europeanen hebben een gebrek aan voedsel en 80 miljoen leeft onder de armoedegrens.