20 jul 2012 16:00

Berekening sociale bijdragen van zelfstandigen : “Monitoringcomité stelt tussentijds verslag voor”

Vandaag, 20 juli, heeft Sabine Laruelle, minister van o.a. Zelfstandigen, KMO’s en Middenstand, het tussentijds beoordelingsverslag van het Monitoringcomité voorgelegd aan de ministerraad over een nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen. Het verslag beschrijft de voornaamste voordelen en gebreken van 2 hervormingspistes die momenteel op tafel liggen.

Sabine Laruelle: “Tussen 2005 en 2010 steeg het aantal aanvragen voor vrijstelling van bijdragen met 50%. Het feit dat het bedrag van de sociale bijdragen niet overeen stemt met de financiële realiteit van onze zelfstandigen, duwt hen nog dieper in de put. Een nieuwe berekeningwijze vanaf 2014 moet dit verhelpen. Ik ben heel tevreden over de degelijke analyse van het Monitoringcomité. Het comité ging van start op 16 februari en haar analyse is essentieel voor een belangrijke hervorming die 1 miljoen zelfstandigen naar een nieuwe berekeningswijze van hun sociale bijdragen zal leiden.”

In verband met het huidige berekeningssysteem stelde het monitoringcomité twee belangrijke gebreken vast waarvoor oplossingen moeten gevonden worden:

• Omdat sociale bijdragen nu betaald worden op de inkomsten van drie jaar geleden, kan het zijn dat bij stijgende of dalende inkomsten de zelfstandige ofwel te weinig ofwel teveel moet bijdragen in verhouding tot zijn bijdragecapaciteit.
• Door de toepassing van twee berekeningswijzen (bij aanvang van de zelfstandige activiteit en na 3 jaar het definitieve regime) wordt er met sommige inkomsten twee keer rekening gehouden en met anderen nooit.

Opdat de huidige berekening een pak eerlijker, eenvoudiger en duidelijker wordt, liggen er momenteel 2 pistes op tafel namelijk het ’N op N’ systeem waarbij de bijdragen berekend worden op de inkomsten van het jaar zelf en een systeem van ‘voorschotten op toekomstige bijdragen’.

Het Monitoringcomité analyseerde beide formules op basis van volgende criteria:

• De band tussen bijdragen en economische realiteit van de zelfstandige
• Het verstaanbare karakter van het systeem en de gevorderde sociale bijdragen
• De administratieve lasten voor de zelfstandigen
• De technische haalbaarheid voor administraties en sociale verzekeringsfondsen
• De financiële en budgettaire neutraliteit voor het sociaal statuut en de sociale zekerheid.

Minister Laruelle verwacht het eindverslag van het Monitoringcomité in de loop van het laatste trimester van 2012.