15 jun 2012 14:30

De ambachtslieden, een volwaardige categorie

Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw is tevreden dat de Ministerraad vandaag, 15 juni, haar wetsvoorstel heeft goedgekeurd voor een wettelijke definitie van de ambachtsman in België.

Minister Laruelle: "Na lang werken, ben ik blij dat dit project eindelijk op de rails staat. Met deze definitie genieten ambachtslieden meer bescherming en wordt hun werk meer naar waarde geschat. Met bijna 180.000 ondernemingen in de sector, is de ambachtelijke activiteit van economisch belang voor ons land. Maar ook de overdracht van kennis en know-how is van onschatbare culturele betekenis.”

De goedgekeurde definitie is de volgende: “Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie.”

Deze definitie gaat gepaard met specifieke voorwaarden. In eerste instantie mag een ambachtsonderneming niet meer dan 20 werknemers tewerkstellen, met de mogelijkheid om van deze voorwaarde bij koninklijk besluit af te wijken. Daarnaast zijn enkele activiteiten die in geen geval als ambachtelijk mogen worden beschouwd, opgelijst.

Nadat minister Laruelle in 2006 het initiatief nam voor de ‘Dag van de Ambachten’ -die zijn zevende editie zal vieren op 24 maart 2013- en in 2009 de officiële meesterschapswedstrijden van een juridische basis voorzag, ondersteunt ze opnieuw de ambachten in België door haar wettelijke definitie van de ambachtsman in de Belgische wetgeving in te schrijven.