05 feb 2013 18:01

Een stap dichter bij het tentoonstellen van de collecties Moderne en Hedendaagse Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in de voormalige gebouwen Vanderborght

De collecties "moderne kunst" en "hedendaagse kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn slechts beperkt toegankelijk voor het publiek. De voorbereidingen van wat het museum "Fin de siècle" moet worden, zijn in volle voorbereiding. Dit Museum zal onder meer topstukken bevatten van decollectie "Art Nouveau" die door het echtpaar Gillon&Crowetter in betalinggeving aangeboden werden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door deze laatste overgedragen aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het zoeken van een geschikte locatie om de collecties "moderne kunst" en "hedendaagse kunst" in onder te brengen is dan ook een prioriteit. De meest ernstige piste die alle krachten kan verenigingen is deze in de voormalige Vanderborght winkels. Deze zijn eigendom van de Stad Brussel en bevinden zich op het einde van de Koninginnegalerij.

De Stad Brussel heeft haar fiat gegeven om het pand in bruikleen te geven in ruil voor een kostenloze erfpacht waarbij de renovatiewerken ten laste zouden komen van de federale overheid. Deze princiepsovereenkomst dient alleen bevestigd te worden door het nieuwe stadsbestuur. De ruimte bestaat uit 5 verdiepingen met een gezamenlijke oppervlakte 6686 m2 waaraan 1555 m2 reserveruimtes worden toegevoegd. Dit moet het mogelijk maken om de collecties van de XXste en XXIste eeuw in onder te brengen. Verder zal er ook ruimte zijn voor , het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, het organiseren van pedagogische en educatieve activiteiten, het installeren van een kunstboekenwinkel en een ruimte voor evenementen en kantoren. De renovatie kost ongeveer € 10 miljoen.

Ondertussen ontving Staatssecretaris Courard het et advies van de inspecteur van Financiën van BELSPO over het hele project. Daarin wordt geen enkel principieel bezwaar gemaakt tegen het project. Dit is erg goed nieuws. De Inspecteur verwijst in zijn advies wel naar de mogelijkheid om externe financiering te zoeken voor de werken .

Philippe Courard, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, bestudeert dan ook hoe er een publiek-private samenwerking tot stand kan komen, waarbij het Koninklijk Museum, de Stad Brussel en private partners een financieel evenwichtig renovatieproject van het gebouw kunnen uitwerken.
"Mijn prioriteit als staatssecretaris van Wetenschapsbeleid, is om deze collecties zo snel mogelijk te ontsluiten voor het grote publiek, onderstreept Philippe Courard. Ik wil hier snel vooruitgang in boeken . Bedoeling is door in nauwe samenwerking met de Koninklijke Musea en de Stad Brussel, een renovatie project uit te werken dat mede zal gefinancierd worden door privé investeerders. Dat was ook al het geval voor het Magritte Museum. Dit is naar mijn mening de beste garantie om op een snelle realisatie.