Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid