16 mrt 2012 16:54

Goed nieuws voor de actieve zelfstandigen: de malus die woog op hun vervroegd pensioen wordt binnenkort versoepeld

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, is blij dat de commissie Economie vandaag haar versoepeling van de pensioenmalus vanaf 2013 heeft aanvaard. De malus is een financiële afstraffing enkel voor actieve zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan.

Minister Laruelle: “ Voortaan kunnen zelfstandigen op 63 of 64 jaar met vervroegd pensioen gaan zonder hiervoor financieel gestraft te worden. Ook zelfstandigen die voor hun 63ste willen stoppen met werken, kunnen vrijgesteld worden van de malus indien zij een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug hebben.”

Tot op heden moeten zelfstandigen die voor hun 65ste stoppen met werken, een deel van hun pensioen afstaan volgens het malussysteem. Zo verliest bijvoorbeeld een zelfstandige die op zijn 60ste met vervroegd pensioen gaat ruim 25% van zijn pensioen.

Dankzij de positieve stemming in de commissie Economie buigt de voltallige Kamer zich binnenkort over het voorstel van minister Laruelle om de malus te versoepelen en gedeeltelijk af te schaffen. Minister Laruelle: “ Deze stemming is een nieuwe belangrijke stap in de juiste richting. In een stelstel dat zelfstandigen als enige categorie nog afstraft bij vervroegd pensioen, ben ik blij dat we opnieuw vooruitgang geboekt hebben. Dit systeem is fundamenteel oneerlijk in vergelijking met werknemers en ambtenaren en moet, op termijn, verdwijnen.”

Concreet zullen de aanpassingen van de malus toegepast worden in functie van het progressief stijgen van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62 jaar vanaf 2016)

De tarieven van 25% en van 18% zullen voor 60 en 61 jaar als volgt worden toegepast :

• Vanaf 2013 geldt het tarief van 25% voor vervroegd pensioen tussen 60 en 60,5 jaar en geldt het tarief van 21,5% bij vervroegd pensioen tussen 60,5 en 61 jaar.

• Vanaf 2015 geldt het tarief van 18% bij vervroegd pensioen tussen 61 en 61,5 jaar en geldt het tarief van 15% bij een vervroegd pensioen tussen 61,5 en 62 jaar.

Ook in onderstaande gevallen zal de malus vanaf 2013 niet meer van toepassing:
• Indien de zelfstandige bij zijn vervroegd pensioen al een professionele carrière van minstens 41 jaar achter de rug heeft.
• Wanneer de zelfstandige op vervroegd pensioen gaat op 63 of 64 jaar.