31 okt 2012 15:22

In het kader van de internationale dag van de Man

COLLOQUIUM
«Mijn papa is op het werk»
«Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven »
Maandag 19 november 2012 van 9 tot 16 uur
In de zaal Storck van de FOD Werk
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel
Het ouderschap is een onderwerp waar men niet meer om heen kan in het kader van human resources management. Het evenwicht tussen het werk- en gezinsleven heeft een rechtstreeks effect op het welzijn en de individuele prestaties van de werknemer en op de goede werking van het bedrijf.

Er bestaan in ons land maatregelen om werk en ouderschap te combineren maar ze zijn hoofdzakelijk genomen door vrouwen.

Een paar voorbeelden:

  • Drie op de vier ouderschapsverloven worden vandaag door vrouwen opgenomen;
  • Bijna 45 % van de vrouwen werken deeltijds, tegenover 9,4 % van de mannen;
  • Drie op de vier verloven voor palliatieve zorgen worden opgenomen door vrouwen.

Deze cijfers tonen aan dat het nu vooral de vrouwen zijn die de zorg voor de kinderen en voor de familieleden op zich nemen. Toch zijn de vaders steeds vaker vragende partij om hun meer te investeren in het onderwijs van hun kinderen en het beheer van het dagelijkse leven.

Hoe kunnen we dan, in het perspectief van een corporate gender diversity en de bevordering van de werkgelegenheid van mannen en vrouwen, beter rekening houden met het ouderschap. En dat, vanuit het oogpunt van de mannelijke werknemers? Wat is de inzet, welke zijn de remmen, wat gaat er goed en wat wordt er reeds toegepast in de bedrijven?

Om op al deze vragen een antwoord te geven hebben de minister van Werk, Monica De Coninck en de staatssecretaris van Gezinnen, Philippe Courard het initiatief genomen om een colloquium te organiseren:

« Mijn papa is op het werk »
« Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven »,

19 november aanstaande, de internationale dag van de Man.

Dit colloquium wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dit colloquium is vooral bedoeld voor werkgevers, sociale partners en het middenveld.

Inschrijven is mogelijk tot en met 12 november bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, via mail christel.delvael@igvm.belgie.be of per fax 02/233 40 32.

De pers is ook van harte welkom om deze reflectiedag bij te wonen.

Het volledige en gedetailleerde programma zal eerstdaags ter beschikking zijn.