29 apr 2013 13:00

Lancering van de studie over de financiering voor vervanging van het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip, de Belgica

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad op 26 april de lancering goedgekeurd van de studie over de financiering voor de vervanging van het huidige onderzoekschip, de Belgica.

Het onderzoeksschip viert dit jaar zijn 29e verjaardag. Experts schatten de maximale levensduur van een onderzoeksschip op 30 jaar. Een haalbaarheidsstudie afgerond in 2010 concludeerde dat de noodzaak om de Belgica te vervangen, vooral te wijten is aan het ontbreken van voldoende ruimte voor het personeel en een gebrek aan wetenschappelijke uitrusting, maar ook omwille van verouderde apparatuur.

De studie van de financieringsmodellen van de nieuwe boot zal worden uitgevoerd door de POD Wetenschapsbeleid. Het betreft zowel de aankoop als de toekomstige exploitatie van de onderzoeksinfrastructuur, net zoals de toekomst van de huidige Belgica. De volle financiering van de overheid, publiek / private samenwerking voor de constructie en / of exploitatie van de nieuwe boot, de samenwerking met andere Europese landen. Dit zijn verschillende pistes die de volgende negen maanden zullen worden bestudeerd.

"Een oceanografisch onderzoeksschip is een essentieel instrument voor maritiem onderzoek en het uitvoeren van controle activiteiten op de Noordzee, zegt Philippe COURARD. De Belgica I heeft tot op vandaag haar missies uitstekend volbracht. Maar haar vervanging dringt zich op. Daarom gaan we zoeken naar een mogelijke financiering, zodat onderzoekers kunnen profiteren van een infrastructuur op maat van hun behoeften, die hen toelaat om hun missies beter te kunnen volbrengen. "