21 jan 2013 12:25

Toevoeging van het hypothenar hamer syndroom aan de lijst van beroepsziekten

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is het hypothenar hamer syndroom toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is het hypothenar hamer syndroom toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

Het hypothenar hamer syndroom is een weinig bekende ziekte aan de hand die ervoor zorgt dat er een verminderde bloedtoevoer is naar de vingers. De term “hypothenar” verwijst naar de groep van spieren die de bewegingen van de pink controleren. Het syndroom doet zich voor wanneer iemand herhaaldelijk de palm van zijn hand (in het bijzonder de hypothenare spieren) gebruikt zoals een hamer en dit om zaken te verpletteren, samen te drukken of te verdraaien.

Het hypothenar hamer syndroom komt het vaakst voor bij mannen die gemiddeld 40 jaar oud zijn. Werknemers die het meeste risico lopen, zijn gebruikers van drilboren, automechaniekers, staalarbeiders, mijnwerkers, machinisten, slagers, timmermannen, metselaars en stellingbouwers.

Recent heeft het FBZ enkele tientallen slachtoffers van het hypothenar hamer syndroom erkend en dit via het open systeem (waarbij het slachtoffer zelf moet bewijzen dat zijn ziekte werd veroorzaakt door het werk). Dankzij de erkenning van de ziekte op de lijst van de beroepsziekten, moeten bijkomende gevallen erkend kunnen worden en dit bij alle werknemers uit de privésector en bij zij die voor een gemeentelijk of provinciaal instituut werken. Zij zullen immers vanaf nu niet meer zelf moeten bewijzen dat hun ziekte werd veroorzaakt door het werk. Dit vereenvoudigt en verkort de erkenningsprocedure van een beroepsziekte en de ermee samenhangende schadevergoeding.

Philippe Courard: «Beroepsziekten evolueren mee met de tijd en de arbeidsomstandigheden. Daarom moeten we de lijst van beroepsziekten blijven aanpassen en dit met een voortdurende aandacht voor het vereenvoudigen van te volgen procedures voor de werknemers die het slachtoffer van een beroepsziekte zijn geworden, maar ook voor het correct en zo snel mogelijk vergoeden van deze slachtoffers.»

Alle praktische informatie hoe een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen, als ook informatie bestemd voor de artsen, kan men vinden op de website van het FBZ: www.fbz.fgov.be.